Όλοι συμφωνούμε ότι στην Ελλάδα πλέον δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την κυβέρνηση από τις τράπεζες, τις τράπεζες από την κυβέρνηση ή το κράτος αν προτιμάτε, τη ΔΕΗ από την εφορία, την εφορία από τις τράπεζες και μπορείτε να προσθέτετε κι άλλες εταιρίες ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου που έχουν αναλάβει να … Διαβάστε περισσότερα