Κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται κατά ένα μήνα η αναστολή της μεταβίβασης “κόκκινων” δανείων σε funds και μέχρι τις 30 Απριλίου η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο «νόμο Κατσέλη» (ν. 3869/10).

 

Πιο αναλυτικά, με την τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/10. καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας, έχει προκαλέσει δυσχέρειες στην εκπλήρωση της υποχρέωσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο».

 

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα πώλησης καταναλωτικών δανείων, δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δανείων με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας σε εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων, παρατείνεται η διάρκεια αναστολής της για ένα μήνα προκειμένου να καθοριστεί ορθά το σχετικό εφαρμοστικό πλαίσιο.

 

liberal