Επειδή Δανειολήπτες είναι και ο Εργαζόμενος στην καθαριότητα έως και τον Βιομήχανο και τα Κόμματα…

kelda.gr