Παρότι, η σύσταση και λειτουργία εισπρακτικών εταιρειών στην Ελλάδα, προσκρούει πρωτίστως στην απαγόρευση του άρθρου 40 ν. 3026/1954. Λόγω της εντεύθεν παρανομίας του σκοπού της, η εταιρεία παράσχει από ακυρότητα. Εξάλλου, η δράση της συνιστά τουλάχιστον κατάχρηση της οικονομικής ελευθερίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξίωση εναντίον της για παράλειψη. … Διαβάστε περισσότερα