Το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε έγγραφα που καλούμαστε να υπογράψουμε, με σκοπό την μελέτη τους, την κριτική αξιολόγησή τους και τον νομικό έλεγχό τους είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Αυτό όμως αποδεικνύεται πως δεν επαρκεί για να πεισθούν οι τράπεζες να συμμορφωθούν με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 … Διαβάστε περισσότερα