Αποδέκτες επιστολών από την εταιρεία «PQH  Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», για δάνεια της πρώην ΑΤΕ, γίνονται το τελευταίο διάστημα δανειολήπτες.

Μέσω των επιστολών η εταιρεία εκκαθάρισης ενημερώνει τους πολίτες  για ληξιπρόθεσμες οφειλές και τους προτείνει συμβιβαστική επίλυση, παρότι έχουν μπει στον ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), ή εκκρεμεί η τελική εκδίκαση, ή εκκρεμεί η απόφαση.

Το πρόβλημα, όμως, που δημιουργείται από την εν λόγω ενέργεια της εταιρείας είναι ότι οι απαιτήσεις που αποτυπώνονται στις αποσταλθείσες επιστολές αναφέρονται σε ανύπαρκτες δανειακές συμβάσεις, ήτοι σε αριθμούς συμβάσεων που δεν καταρτίστηκαν ποτέ.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος προειδοποιεί τους πολίτες – δανειολήπτες σε περίπτωση που λάβουν τέτοια πρόσκληση ρύθμισης και ανταποκριθεί στην προτεινόμενη ρύθμιση, κινδυνεύει να αναγνωρίσει και να νομιμοποιήσει μία ανύπαρκτη δανειακή σύμβαση και αντίστοιχη οφειλή.

«Εφιστούμε την προσοχή των δανειοληπτών που θα λάβουν επιστολές με ανάλογο περιεχόμενο, οποιασδήποτε εταιρείας, και συνιστούμε να εξετάζουν και να ταυτοποιούν τις δανειακές συμβάσεις και τις οφειλές που αναφέρονται σε αυτές, για να εξακριβώσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αν πρόκειται για ανύπαρκτες οφειλές», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου  Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς.