Η πανδημία του κορωνοϊού φεύγει, η πανδημία της φτώχιας και της ανεργίας έρχεται. Η κοινωνία μετά την άρση των περιορισμών προσπαθεί να αποτιμήσει την κατάσταση και αυτό που βιώνει είναι ένα αβέβαιο μέλλον. Οι προβλέψεις για την ανεργία αγγίζουν το 25% ενώ υπάρχουν και αναλύσεις για μεγαλύτερα ποσοστά.

Τα καταστήματα … Διαβάστε περισσότερα