30 Μαρτίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Όαση στο κολασμένο τοπίο η κερδοφορία τριμήνου της Τρ. Πειραιώς!

1 min read

Ευχάριστη έκπληξη η κερδοφορία που παρουσίασε η Τράπεζας Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2012, μέσα σ΄ένα καταθλιπτικό τοπίο που έχεις την αίσθηση πως όλα γύρω σου γκρεμίζονται.

Τα 298 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, αντανακλούν την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε τόσο η Διοίκηση της Τράπεζας και προσωπικά ο Μιχάλης Σάλλας, όσο και ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας-στελέχη και απλοί υπάλληλοι. Ήταν πραγματικά μια όαση που αποκαλύπτει και την δυναμική που θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα, εάν δεν είχε την ατυχία το πολιτικό της προσωπικό να είναι διαχρονικά κατώτερο των περιστάσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Στα 298 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2012, καθώς αναγνωρίστηκε ο υπόλοιπος αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με το PSΙ. Την ίδια περίοδο τα προ φόρων αποτελέσματα της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε ζημία 80 εκατ. ευρώ, ενώ τα τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα 217 εκατ. ευρώ από 183 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

«Με την καταβολή των 4,7 δισ ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώνεται το Μάρτιο του 2012 στο 9,0% (pro-forma)» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της τράπεζας Μιχάλης Σάλλας.

Από την πλευρά του ο CEO Σταύρος Λεκκάκος τόνισε ότι «τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του 1ου 3μήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν ετήσια άνοδο 4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% ετησίως (ή 11% σε συγκρίσιμη βάση), διαμορφώνοντας τα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 217 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 18%».

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου α΄τρίμηνο

• Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας ανήλθαν σε €392 εκατ, +4% ετησίως.

• Η μείωση του λειτουργικού κόστους επιταχύνθηκε με υποχώρηση 11% ετησίως χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση από την αναπόσβεστη αξία καταστημάτων που έκλεισαν το 1ο 3μηνο ’12 (€6,4 εκατ).

• Η υποχώρηση των δαπανών στην Ελλάδα έφτασε το 11% ετησίως, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 18%.

• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα €217 εκατ από €183 εκατ το 1ο 3μηνο του 2011, +18% σε ετήσια βάση.

• Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €296 εκατ +78% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης της μακράς περιόδου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας (σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 14% την περίοδο 2008-2011).

Μεγέθη 31 Μαρτίου 2012

• Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €47,5 δισ, -4% από την αρχή του έτους, -16% σε ετήσια βάση.

• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €35,9 δισ, -3% από την αρχή του έτους, -5% σε ετήσια βάση.

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €20,9 δισ, -5% από την αρχή του έτους, με υποχώρηση των εγχώριων καταθέσεων με ρυθμό (-6%) σχεδόν αντίστοιχο της ελληνικής αγοράς το 1ο 3μ’12 (-5%).

Kourdistoportocali