Ενίσχυση του ΔΝΤ

Η ομάδα BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) ανήγγειλε σήμερα την πρόθεση να αυξήσει το ποσό που συνεισφέρει στο ΔΝΤ. Συγχρόνως η BRICS έθεσε όρους προκειμένου να αυξήσει τη συνεισφορά της αυτήν

Στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο τα μέλη της ίδιας ομάδας εξέδωσαν στο Λος Κάμπος του Μεξικού στο πλαίσιο της συνόδου της G20 τονίστηκε ότι “η αύξηση συνεισφοράς θα γίνει, όταν το ΔΝΤ, που έχει περιορισμένες ταμειακές δυσχέρειες, παραχωρήσει περισσότερα δικαιώματα ψήφου στις αναδυόμενες οικονομίες, όπως υποσχέθηκε με τη μεταρρύθμιση στη διάρκεια του 2010”. 

Spirospero