Το μεγαλύτερο δάγκωμα όλων των εποχών. Ξέσκισαν τους λαούς που πληρώνουν τρις για να σωθούν τα λαμόγια και τα «ιδρύματα» τους.

Τα προγράμματα στήριξης των ευρωπαϊκών κρατών που έγιναν από το 2008 έως και το τέλος του 2011 έφτασαν στο ποσό του 1,6 τρισ. ευρώ, ή 13% του ΑΕΠ της Ευρώπης, διαπιστώνει η Κομισιόν.

Το μεγαλύτερο κομμάτι, ή ποσοστό 67% του ποσού, είχε τη μορφή εγγυήσεων από τα κράτη για τη χρηματοδότηση των χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το παραπάνω διάστημα τα κεφάλαια διατέθηκαν ως εξής:  Το 1,174 τρισ. αφορούσε εγγυήσεις προς τις τράπεζες για χρηματοδότηση και άλλα μέτρα παροχής βραχυπρόθεσμης ρευστότητας.

Για τη διάσωση τραπεζών από την πτώχευση διατέθηκαν 442 δισ. ευρώ (ανακεφαλαιοποίηση και διαχείριση προβληματικού ενεργητικού).

Σε τρία κράτη αναλογεί το 60% του 1,6 τρισ. ευρώ.

Είναι η Βρετανία (19%), η Ιρλανδία (16%) και η Γερμανία (16%). Η Ιρλανδία ήταν οι χαβούζα όλων των λεγόμενων «θεσμικών» που είχαν «αδειάσει» ότι σαβούρα υπήρχε (τιτλοδοτημένα,  τοξικά κ.τ.λ), η Βρετανία ως «χρηματοοικονομικό κέντρο» η μεγαλύτερη φούσκα όλων των εποχών (και εκτός ευρώ !) και η Γερμανία, που τελικά κρύβει τέτοιους σκελετούς που αν τους εμφανίσει, θα προκαλέσει τον Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο!

Lobbystas