30 Μαρτίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Πόσο μειώνεται η δόση από τη μείωση του επιτοκίου της ΕΚΤ

1 min read

Σε μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25 της μονάδας που φέρνει το επιτόκιο του ευρώ στο ιστορικό χαμηλό του 0,5%, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τι σημαίνει όμως μείωση 0,25 της μονάδας για τον δανειολήπτη;

Κάθε μείωση 0,25 της μονάδας στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, συνεπάγεται μείωση κατά 13 ευρώ στη δόση στεγαστικού δανείου ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια, κυμαινόμενου επιτοκίου, συνδεδεμένου με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης προσδιορίζεται με βάση ένα επιτόκιο αναφοράς (το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το euribor) στο οποίο προστίθεται ένα πρόσθετο περιθώριο από την τράπεζα.

Για τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, η μείωση του τελευταίου σημαίνει αυτόματη μείωση και του τελικού επιτοκίου που πληρώνει ο δανειολήπτης. Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ είναι εκείνο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει τις εμπορικές τράπεζες της ευρωζώνης. Με το επιτόκιο αυτό είναι συνδεδεμένα τα παλαιότερα δάνεια τα οποία έχουν και μικρότερο περιθώριο (από 1 έως 2 μονάδες).

Από μια χρονική στιγμή και μετά οι τράπεζες άρχισαν να συνδέουν τα δάνεια με το euribor και να επιβάλλουν μεγαλύτερα περιθώρια (2,5 έως 3 ή και 4% σε ορισμένες περιπτώσεις).

Το euribor είναι διαφορετικό επιτόκιο και προκύπτει από το μέσο όρο των επιτοκίων που έχουν διάφορες μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη). Το euribor, υπό κανονικές συνθήκες ακολουθεί και αυτό την κατεύθυνση της ΕΚΤ, αλλά αυτό εξαρτάται από τη συγκυρία.

Για δάνεια με περιθώριο  1,75% πάνω από το επιτόκιο της ΕΚΤ

Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης που πληρώνει σήμερα δόση 520 ευρώ για δάνειο 100.000 ευρώ (20ετίας) με επιτόκιο 2,5% (επιτόκιο ΕΚΤ 0,75% + περιθώριο  κέρδους της τράπεζας 1,75%), αν το επιτόκιο μειωθεί στο 2,25% (0,5% το επιτόκιο της ΕΚΤ +περιθώριο 1,75%) τότε η δόση θα δια μορφωθεί στα 507 ευρώ.

Το ίδιο δάνειο στα τέλη του 2008, είχε επιτόκιο 5,75% (επιτόκιο ΕΚΤ 4% + περιθώριο 1,75%) και η μηνιαία δόση του διαμορφωνόταν στα 702 ευρώ.

Για δάνεια με περιθώριο 1 μονάδα πάνω από το επιτόκιο της ΕΚΤ

Ο δανειολήπτης που έχει στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ, διάρκειας 30 ετών, με επιτόκιο ΕΚΤ 0,75% + περιθώριο 1 μονάδα (1,75%) θα δει τη δόση του να μειώνεται κατά 28 ευρώ το μήνα.

Συγκεκριμένα με επιτόκιο 1,75% η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 702 ευρώ και με τη μείωση του επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 0,25 της μονάδας το ονομαστικό επιτόκιο του δανείου μειώνεται στο 1,5% και η δόση του στα 674 ευρώ το μήνα.

Το ίδιο δάνειο όταν το επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν 4% , είχε ονομαστικό επιτόκιο 5% (μαζί με το περιθώριο) και η δόση του ήταν 1.074 ευρώ το μήνα. Μέσα δηλαδή σε 4 χρόνια η δόση –λόγω της μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ- μειώθηκε κατά 400 ευρώ το μήνα.

Ο δανειολήπτης που έχει στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ, διάρκειας 25 ετών, με επιτόκιο 2,25% (επιτόκιο ΕΚΤ 0,75% + περιθώριο 1,5%) πληρώνει δόση 648 ευρώ το μήνα. Με το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 0,5% το επιτόκιο του δανείου θα μειωθεί στο 2% και η δόση του στα 630 ευρώ το μήνα.

Το ίδιο δάνειο όταν το επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν στο 4% είχε ονομαστικό επιτόκιο 5,5% και η δόση του ήταν στα 921 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι οι δανειολήπτες που συνήψαν στεγαστικά δάνεια με βάση το επιτόκιο της ΕΚΤ και περιθώριο της τάξης του 1%-2%, αποπληρώνουν σήμερα τα δάνεια τους με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια.

money-money