Υποχρέωση των πολιτών να ορίσουν τον «ακατάσχετο» τραπεζικό λογαριασμό!

Οδηγίες στους πολίτες παρέσχε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20).

Ωστόσο για να ισχύσει το εν λόγω ακατάσχετο πρέπει να προηγηθεί δήλωση του καταθέτη προς την τράπεζα του με την οποία να προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους καταθέτες να προβούν στη σχετική δήλωση προς την τράπεζά τους, ώστε να μην κατάσχονται οι καταθέσεις τους για χρέη προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.

«Nα προβούν άμεσα οι καταθέτες σε δήλωση προς εκείνη την τράπεζα που τηρούν λογαριασμό, για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4161/2013» τονίζει η σχετική ανακοίνωση.