Κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και διευρωπαϊκά

Να διεκδικούν τις οφειλές τους από εταιρείες ή ιδιώτες θα μπορούν οι επιχειρήσεις ή οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απόφαση που, καταρχήν, ενέκρινε η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημοσιεύει το bankwars.gr, με το νέο κανονισμό οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς οι οφειλέτες τους και να εκδίδουν διαταγές δέσμευσης των λογαριασμών μέχρι του ύψους της οφειλής. Η διαδικασία θα γίνεται υπό συγκεκριμένες, κοινές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της χώρας όπου βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο.

 

Danioliptes.gr