Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι χορηγήσεις δανείων εξακολουθούν να υποχωρούν και μάλιστα τον Μάρτιο υποχώρησαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 4,7% τον Φεβρουάριο.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά περιορίστηκαν κατά 4,1% έναντι μείωσης 4% ένα μήνα νωρίτερα.

 

Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 5,3% σε ετήσια βάση, τα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες εξακολουθούν να είναι σε τέλμα σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,4%, ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 3,4%, έναντι μείωσης 3,3% τον Φεβρουάριο. Εξετάζοντας δε, τις χορηγήσεις δανείων ανά κλάδο δραστηριότητας, εκτός από τα δάνεια προς την γεωργία που αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Μάρτιο, τα δάνεια προς την βιομηχανία υποχώρησαν κατά 4,6%, τα δάνεια προς το εμπόριο μειώθηκαν κατά 6,1%, τα δάνεια προς τις τουριστικές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 2%, τα δάνεια προς τη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 6,7%, τα δάνεια προς τις κατασκευές μειώθηκαν κατά 2,6%, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και ύδρευσης μειώθηκαν κατά 9,6%, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μεταφορών και επικοινωνιών υποχώρησαν κατά 10,4% και τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 5,1% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 3,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση και τα λοιπά δάνεια σημείωσαν μείωση 3,3%, όταν τον Φεβρουάριο είχαν μειωθεί κατά 1,8%.

 

Παρά το γεγονός ότι οι εν θέματι δείκτες αναθεωρούνται και παρά το γεγονός ότι οι όποιες εξελίξεις είναι συνάρτηση και των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γεγονός παραμένει ότι η ρευστότητα, σε συνέχεια των δυο ανακεφαλαιοποιήσεων, των τραπεζών δεν έχει περάσει στην πραγματική οικονομία με αποτέλεσμα οι ΜμΕ κυρίως να έχουν πλέον εκπνεύσει όπως και τα νοικοκυριά, γεγονός το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη και κρατά την όποια ανάκαμψη ασθενική. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Πότε επιτέλους και με ποια μέσα θα ενισχύσετε την ανάκαμψη και τη διοχέτευση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία;

2) Επίσης πώς θα επιτύχετε επιτέλους την ενίσχυση του δανεισμού στις ΜμΕ κυρίως επιχειρήσεις; Εξετάζεται, παραδείγματος χάριν, η περίπτωση παροχής μακροπρόθεσμων δανείων προς τις ΜμΕ με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο ή ποια άλλα μέτρα θα λάβετε;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Danioliptes.gr