Διατήρηση και επέκταση του νόμου Κατσέλη

Τη διατήρηση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και την επέκταση της εφαρμογής του σε εμπόρους και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο ομως (ως προς τα ληξιπρόθεσμα και μη πλήρως εξυπηρετούμενα χρέη προς τράπεζες και όσα funds αγοράσουν τα χρέη, προτείνουν μεταξύ άλλων οι Ανεξάρτητοι Έλληνες όσον άφορα τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Κεντρικός άξονας της πρότασης είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και η διασφάλιση των δανειοληπτών από τα ψιλά γράμματα που τους δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις. Έτσι, προτείνεται η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου – εκπροσώπου δανειολήπτη που θα βεβαιώνει εγγράφου ότι έγινε ξεχωριστή διαπραγμάτευση για κάθε όρο της δανειακής σύμβασης. Διαφορετικά, η δανειακή σύμβαση δεν θα είναι έγκυρη. Μεγάλο μέρος της πρότασης των ΑΝ.ΕΛΛ. αφορά τη διαφάνεια καθορισμού του επιτοκίου, τον ανατοκισμό κ.ά. καθώς και την κατάργηση του «πέναλτι» στις περιπτώσεις προεξόφλησης.

Επίσης, οι φόροι και τα τέλη τραπεζικών εργασιών θα πρέπει να βαρύνουν τις τράπεζες. Από την πρόταση των ΑΝ.ΕΛΛ. απουσιάζει η κοστολόγηση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις (π.χ. παρουσία δικηγόρου) αλλά και τις τράπεζες.

Επιπρόσθετα, δεν αντιπροτείνουν κάτι σε ο,τι αφορά την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τον νόμο Κατσέλη και να τον υποκαταστήσει με τον θεσμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Danioliptes.gr