Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ποια τα πλεονεκτήματα τους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;

Τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ώστε μία ιδέα να γίνει πράξη εξήγησε μιλώντας στο radio1d.gr η Ευγενία Πετρίδου, που είναι Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών αλλά και επιστημονικά υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ.

 

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε στραφεί προς την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, η οποία λειτουργεί ώστε να ικανοποιήσει κοινωνικές ανάγκες που δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ιδιωτικών πρωτοβουλιών (όπως υπηρεσίες φροντίδας, η προώθηση υλικών προϊόντων ή υπηρεσίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή προερχόμενα από ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες» επεσήμανε η κ.  Πετρίδου.

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

«Οι επιχειρήσεις αυτές δεν διανέμουν κέρδη, απλά εξασφαλίζουν τα έξοδα συντήρησης τους. Ουσιαστικά, το όποιο πλεόνασμα προκύπτει από την διαφορά των εξόδων από τα έσοδα, υπολογίζεται στο αποθεματικό της επιχείρησης και χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της» διευκρινίζει η κ. Πετρίδου. Όπως εξηγεί, υπάρχουν ακόμη πολλά σημεία του νόμου που διέπει την ίδρυση και την λειτουργία των ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ,  που μένουν να διευκρινιστούν. Ένα τέτοιο «σκοτεινό» σημείο είναι το κομμάτι που αφορά στις ασφαλιστικές και τις φορολογικές υποχρεώσεις στα μέλη τους.

 

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, δεδομένου ότι πολλά από τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν και ως εργαζόμενοι, οι ασφαλιστικές και οι φορολογικές του υποχρεώσεις είναι τέτοιες όπως των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.. Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

 

«Όσοι έχουν σήμερα μία δημιουργική ιδέα μπορούν να την αξιοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Από τη μία θα καλύψουν κάποιες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, και από την άλλη θα δραστηριοποιηθούν τονίζει η κ. Πετρίδου.

 

Ακούστε τη συνέντευξη στη Μίνα Αφεντούλη εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ επισκεφτείτε το http://dasta.auth.gr/.

 

Danioliptes.gr