Η λύση για τα μπλοκαρισμένα δάνεια του πρωην ΟΕΚ

Ρύθμιση – διέξοδο για 97.000 οφειλέτες τραπεζών που πήραν στεγαστικό δάνειο από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες δόσεις, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας με την έκδοση υπουργικής απόφασης αντί κατάθεσης τροπολογίας στη Βουλή.

 

Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος και αναφέρει ότι:

 

1ον: χρόνος αποπληρωμής δανείων χορηγηθέντων από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) με επιδότηση του επιτοκίου αποκλειστικά από τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) δύναται να επιμηκυνθεί για όσους δικαιούχους είναι ενήμεροι στην καταβολή οφειλομένων.

2ον: ΟΑΕΔ δεν παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση του χρόνου αποπληρωμής μεταξύ δικαιούχων και τράπεζας, ενώ εξακολουθεί να καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό για την επιδότηση του επιτοκίου, μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών από την υπαγωγή του δικαιούχου στο πρόγραμμα δανειοδότησης.

3ον: Το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης θα υπολογισθεί με βάση τον αρχικό χρόνο εξόφλησης (15ετία) και με το ισχύον κατά την κατάρτιση της νέας τροποποιητικής του χρόνου αποπληρωμής σύμβασης επιτόκιο της ΕΚΤ.

4ον: Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο έχουν συμβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών.

5ον:Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

 

Μετέωρο

 

 Στην απόφαση δεν προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος που μια οφειλή παύει να καθίσταται ενήμερη και περνάει στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, πλην όμως, όπως εξήγησαν στον «Ε.Τ.» αρμόδιοι παράγοντες, η οφειλή πέραν του εξαμήνου θεωρείται ληξιπρόθεσμη.

 

Πρακτικά από την ισχύ της υπουργικής απόφασης οι δανειολήπτες που δεν χρωστούν δόσεις πέραν των τελευταίων έξι μηνών, θα μπορούν με αίτησή τους στην τράπεζα από την οποία πήραν το δάνειο να ζητήσουν και να διαπραγματευτούν την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου υπογράφοντας όμως νέα σύμβαση.

 

Το κέρδος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θα τρέχει και το ποσό της επιδότησης στο επιτόκιο που θα καθοριστεί στη νέα –τροποποιητική δανειακή σύμβαση. Αντίθετα, όσοι έχουν υπερβεί το εξάμηνο θα έχουν μεν τη δυνατότητα επιμήκυνσης, αλλά προφανώς χωρίς την επιδότηση του επιτοκίου.

 

Ετσι ένας δανειολήπτης που βρίσκεται στον 6° χρόνο του δανείου, έχει άλλα 15 για να το εξοφλήσει και ζητήσει την παράταση του χρόνου αποπληρωμής ως τα 25 έτη, θα έχει μικρότερη δόση και ταυτόχρονα την επιδότηση του επιτοκίου για τα επόμενα 3 έτη.

 

Επιτέλους «ξεπάγωμα»

 

Η ρύθμιση είχε μπλοκαριστεί από την τρόικα, όταν το υπουργείο Εργασίας (σχεδόν ένα χρόνο πριν) είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών.

 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ οι δόσεις με τη ρύθμιση που προωθείται για τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια: Δανειολήπτης με υπόλοιπο 125.138 ευρώ και επιδότηση επιτοκίου για τα επόμενα 5 έτη πληρώνει σήμερα 985 ευρώ. Με επιμήκυνση για 15 έτη η δόση πέφτει στα 380 ευρώ το μήνα.

 

Δανειολήπτης με υπόλοιπο 88.313 ευρώ και τρέχουσα δόση 1.000 ευρώ που έχει επιδότηση επιτοκίου για δύο ακόμη έτη. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση και με παράταση για άλλα 10-15 χρόνια, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί στα 300 ευρώ.

 

Ο ΟΑΕΔ θα εξακολουθεί να καταβάλλει το ποσό επιδότησης μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα ετών. Ωστόσο, με τη νομική φόρμουλα που τελικά αποφασίστηκε, η ρύθμιση μπορεί να προχωρήσει χωρίς να κατατεθεί τροπολογία αλλά με υπουργική απόφαση.

 

Οι τράπεζες δεν έχουν καμία διαφωνία για το περιεχόμενο της ρύθμισης καθώς μέσω αυτής θα συνεχίσουν να εισπράττουν το ποσό που καταβάλλει το κράτος για την επιδότηση του επιτοκίου που υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 240 εκατ. ευρώ.

 

Το ζήτημα όμως είναι ότι από πέρυσι που ανακοινώθηκε ότι θα έρθει ρύθμιση μέχρι σήμερα, αρκετοί οφειλέτες υπέγραψαν νέες δανειακές συμβάσεις χάνοντας την επιδότηση του επιτοκίου. Με αποτέλεσμα η διευκόλυνση που προβλέπεται και προωθείται με την υπουργική απόφαση να είναι για αυτούς άνευ αντικρίσματος.

 

Σε πολλές επίσης περιπτώσεις όσοι καθυστερούν δόσεις πέραν του τριμήνου αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο -ανάλογα με την πολιτική κάθε πιστωτικού ιδρύματος- να χαρακτηριστούν υπερήμεροι και έτσι να μην ενταχθούν στη ρύθμιση.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δανειολήπτες μπορούν να συνεργαστούν με τις τράπεζες ώστε να φρενάρουν τον πιθανό χαρακτηρισμό των οφειλών τους ως ληξιπρόθεσμες με στόχο να ενταχθούν στη ρύθμιση.

 

Για τα άτοκα

 

Την ίδια στιγμή, άλλοι 50.000 οφειλέτες που πήραν άτοκα δάνεια αποκλειστικά από τα κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ, μέχρι και του ποσού των 160.000 ευρώ (τρίτεκνοι), θα λάβουν σύντομα ειδοποίηση από τον ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες του καταργηθέντος ΟΕΚ, για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Οι εν λόγω δανειολήπτες μέχρι την κατάργηση του οργανισμού έπαιρναν ειδοποίηση ανά τρίμηνο με τα ποσά που είχαν πληρώσει και το υπόλοιπο του δανείου τους.

 

Μετά την κατάργηση του οργανισμού, σταμάτησαν να παίρνουν ειδοποιητήρια και πολλοί εξ αυτών σταμάτησαν και να πληρώνουν τη δόση του άτοκου δανείου! Τώρα λοιπόν θα κληθούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, ενώ εξετάζεται να τους παρασχεθούν και διευκολύνσεις.

 

Danioliptes.gr