Εκτίναξη στα «κόκκινα» δάνεια

Εκτίναξη στα «κόκκινα» δάνεια η δεύτερη μεγαλύτερη μεταβολή στην Ευρώπη μετά τις σλοβένικες τράπεζες εμφανίζουν οι ελληνικές με κριτήριο το πόσο αυξήθηκε η μη εξυπηρετούμενη έκθεση, με βάση την αξιολόγηση ποιότητας στοιχείων ενεργητικού από την ΕΚΤ.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όμως, καθώς και όσων τυπικά είναι ενήμερα και κρίνεται ότι πρέπει να απομειωθούν, εκτινάχθηκε έως και στο 53% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Η αύξηση της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης κινήθηκε από το 7% (Eurobank) ως το 13% (Πειραιώς).
Για τα δάνεια που παρότι ενήμερα έχουν ανάγκη απομείωσης θα πρέπει, όπως έχει αποκαλύψει το Euro2day.gr (11/7/2014), να βγει οδηγία από την ΤτΕ που να επιβάλει ενιαία πολιτική προβλέψεων. Η οδηγία αναμένεται να βγει πριν από το τέλος του έτους.

 

Danioliptes.gr