Ερώτησή για την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα λόγω των εξωπραγματικά υψηλών αντικειμενικών αξιών

Ερώτησή για την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα λόγω των εξωπραγματικά υψηλών αντικειμενικών αξιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης :

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
Προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Άρθρο 131
Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL)

 

Θέμα: Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

 

Η τρόικα, στην οποία μετέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να επιβάλει και να μονιμοποιήσει ενιαίο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος υπολογίζεται επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Είναι, όμως, κοινώς γνωστό ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ ψηλότερες από τις πραγματικές. Επομένως, η φορολόγηση των ακινήτων είναι φορολόγηση επί ανύπαρκτης αξίας και τελικά δυσανάλογη με τη φοροδοτική ικανότητα των υποκείμενων σε αυτή. Παράλληλα, η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τα επίπεδα των εμπορικών τιμών, η οποία είχε προβλεφθεί να γίνει το 2012, αναβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2016 (θέση σε εφαρμογή των νέων αξιών τον Ιανουάριο του 2017). Η υπερβολική και άδικη αυτή φορολόγηση συνιστά στέρηση ιδιοκτησίας, σε αντίθεση προς το άρθρο 17 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης.

 

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:
1) Τι σκοπιμότητες υπηρετεί η μη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προς τις πραγματικές;
2) Πώς αναμένεται να ανακάμψει η ελληνική οικονομία σε συνθήκες άδικης και παράλογης φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας;
3) Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα να μην παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία;

 

 

Mario DRAGHI
Πρόεδρος

κ. Κώστα Χρυσόγονο
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
60, rue Wiertz
B-1047 Βρυξέλλες
Φρανκφούρτη, 3 Νοεμβρίου 2014
L/MD/14/456

 

Σχετ.: Η επιστολή σας

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. Roberto Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Το Ευρωσύστημα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο ως προς τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να βασιστούν σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας για να αντικαταστήσουν χρηματοδοτικά μέσα της αγοράς που έληγαν και να αντιμετωπίσουν τη μείωση των καταθέσεων. Καθώς υποχωρεί η κρίση, οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων. Κατά συνέπεια, βασίζονται λιγότερο σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να επαναφέρουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο ευρείας βάσης και, ως εκ τούτου, αποτελεί ένδειξη σταδιακής εξομάλυνσης των συνθηκών χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες. Με δεδομένη την τρέχουσα πολιτική πλήρους κατανομής του Ευρωσυστήματος, η όποια μείωση του βαθμού στον οποίο οι τράπεζες βασίζονται σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας οφείλεται σε αποφάσεις των ίδιων των τραπεζών και όχι σε περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ευρωσύστημα.

Με εκτίμηση,
Mario Draghi

 

Danioliptes.gr