Από 17.11 αρχίζει η καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Αρχίζει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014, η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2014 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων γίνεται μέσω των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα εισπράττουν μέσω του ειδικού λογαριασμού τους.

 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ