Ενας στους δύο δανειολήπτες δεν έχει να πληρώσει

Περισσότεροι από ένας στους δύο δανειολήπτες χαμηλών εισοδημάτων δεν είναι σε θέση να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των δανείων τους, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας, στην οποία καταδεικνύεται εντυπωσιακή αύξηση της χρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών από το 2002 ώς το 2005. Κάθε ελληνικό νοικοκυριό έχει σήμερα χρέος που ανέρχεται στα 19.600 ευρώ κατά μέσο όρο έναντι χρέους 15.500 ευρώ το 2002.

 

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι αυξήθηκε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς η χρέωση των νοικοκυριών με πολύ χαμηλά και χαμηλά εισοδήματα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι τα οικονομικώς ασθενέστερα στρώματα υποχρεώνονται να καταφεύγουν συχνότερα στον δανεισμό για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους.

Αυτό καθίσταται εμφανέστερο από το προφίλ του δανειολήπτη: το ποσό του χρέους του ανέρχεται πλέον στο 33,5% του εισοδήματός του, ενώ το 2002 βρισκόταν μόλις στο 22,8%, πάντα κατά μέσο όρο. 

 

Πέρα από την έρευνα

Υποτίθεται πάντως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές τραπεζικές διαφημίσεις περί δανείων (ΜονΠρωτΑθ 27080/1995 Προστασία καταναλωτών. Διαφήμιση. Παραπλανητική διαφήμιση. Ένωση καταναλωτών.

Η ψευδής και παραπλανητική διαφήμιση που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών, δύναται να απαγορευτεί μετά από αίτηση της ένωσης καταναλωτών.), οι οποίες συσκοτίζουν το βάρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανεπαρκώς ενημερωμένος δανειολήπτης.

 

Η συστηματική ενημέρωση του κοινού, η εξάντληση των ορίων του νόμου περί αύξησης της οικονομικής επιβάρυνσης των τραπεζών όσο περισσότερα ποσά δανείζουν, η διαρκής αλληλοενημέρωση και οι διαβουλεύσεις των κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο της E.E. για την υιοθέτηση πανευρωπαϊκών μέτρων αποτροπής της υπερχρέωσης των νοικοκυριών κ.λπ., όλα αυτά αποτελούν αναγκαία μέτρα πρόληψης ενός δυνάμει εκρηκτικού προβλήματος.Ωστόσο, οι τράπεζες δεν θέλουν ενημερωμένους αλλά ανενημέρωτους και συνεργάσιμους δανειολήπτες. Μήπως όμως θα έπρεπε οι τράπεζες να είναι συνεργάσιμες και όχι οι δανειολήπτες;

danioliptes.gr