Αδιαφορεί επιδεικτικά η Κομισιόν για την υπερφορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα

Την πλήρη αδιαφορία της επιδεικνύει η Κομισιόν σε ότι αφορά στην υπερφορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα με βάση πλασματικές δηλαδή αντικειμενικές αξίες. 

Αυτό προκύτπει από την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου για την αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο (άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης) υπερφορολόγηση των ακινήτων στην Ελλάδα με βάση πλασματικές (“αντικειμενικές”) αξίες.

 

Χωρίς να αμφισβητεί ότι οι αξίες αυτές είναι πολύ υψηλότερες από τις πραγματικές (εμπορικές) αξίες, η Επιτροπή επικαλείται “τεχνικές δυσκολίες” για να δικαιολογήσει την παράταση της παρανομίας έως τον Ιανουάριο του 2017 (!). Τόσο “μεγάλος” είναι ο σεβασμός της στα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία υποτίθεται ότι υποχρεούται να προστατεύει, υποστηρίζει ο κ. Χρυσόγονος. 

 

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και απάντησης που έφτασαν στα χέρια του Συλλόγου μας.

 
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006922/2014 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Θέμα:         Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Η τρόικα, στην οποία μετέχει η Επιτροπή, υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να επιβάλει και να μονιμοποιήσει ενιαίο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος υπολογίζεται επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Είναι, όμως, κοινώς γνωστό ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ ψηλότερες από τις πραγματικές. Επομένως, τέτοια φορολόγηση των ακινήτων είναι φορολόγηση επί ανύπαρκτης αξίας, δυσανάλογη με τη φοροδοτική ικανότητα των υποκείμενων σε αυτή. Επιπλέον, η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των εμπορικών τιμών, η οποία είχε προβλεφθεί να γίνει το 2012, αναβλήθηκε τελικά για το οικονομικό έτος 2016 (θέση σε εφαρμογή των νέων αξιών τον Ιανουάριο του 2017). Η υπερβολική και άδικη αυτή φορολόγηση συνιστά στέρηση ιδιοκτησίας, σε αντίθεση προς το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

 

–     Γιατί ανέχεται τέτοια καθυστέρηση στην προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προς τις πραγματικές, και άρα συνέχιση της επιβολής ακραία άδικης φορολογίας;

 

–     Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα να μην παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία;

 

EL E-006922/2014
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
(28.11.2014)
 

Η Επιτροπή συνειδητοποιεί την ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές. Οι προϋποθέσεις του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής που κατοχυρώνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής περιλαμβάνουν δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών προς αυτήν την κατεύθυνση[1]. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εισαγάγει, τον Σεπτέμβριο του 2014, ορισμένες τροποποιήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένες ανωμαλίες, περιπτώσεις δηλαδή όπου η χρήση αντικειμενικών αξιών οδηγούσε σε εμφανώς λανθασμένα αποτελέσματα για τις αλλαγές αυτές ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής, καθώς και του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

 

Όπως προβλέπεται στους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης, ο νέος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων θα βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων του 2007. Οι εργασίες που θα επιτρέψουν την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει· τις έχει αναλάβει ομάδα υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μερικούς μήνες, έχει όμως προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα τεθεί δε σε εφαρμογή το 2016.  Επιπλέον, ο στόχος είναι η ευθυγράμμιση όλων των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές αξίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Πρόκειται για περίπλοκη τεχνική διαδικασία που πρέπει να υλοποιηθεί προσεκτικά και σταδιακά, ώστε να αποφευχθούν τεχνικές δυσκολίες που ενδέχεται να καθυστερήσουν περαιτέρω την πλήρη  ευθυγράμμιση των αξιών. Προς το σκοπό αυτό, όπως εξάλλου προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, οι αρχές θα εκπονήσουν μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που ορίζει δράσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης ομάδας έργου η οποία θα συντονίζει τη διαδικασία.

 

danioliptes.gr