Η ΕΚΤ ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων για τις ελληνικές τράπεζες

Ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ ο SSM (Single Supervisory Mechanism), ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των stress tests, φαίνεται ότι προωθεί την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό τουλάχιστον επικαλείται σε δημοσίευμα του το Bloomberg.

 

Αν συμβεί η εξέλιξη αυτή, εφόσον τελικώς οριστικοποιηθεί, μια που προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί από την ΕΚΤ οι όροι διεξαγωγής των stress tests, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες για τις ίδιες τις τράπεζες, αλλά και σε μεγαλύτερη “ζημιά” για τους υφιστάμενους μετόχους.

 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί ο SSM, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 9,5% στο λεγόμενο σενάριο βάσης. Στο δυσμενές σενάριο, ο ίδιος δείκτης κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να διαμορφώνεται στο 8%.

 

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από έναν χρόνο, στα stress tests που είχε πραγματοποιήσει η ΕΚΤ στις 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι τέσσερις ελληνικές, Εθνική, Πειραιώς, Αlpha και Eurobank), ο πήχης για τους ίδιους δείκτες είχε οριστεί αντιστοίχως στο 8% για το σενάριο βάσης και 5,5% για το δυσμενές σενάριο. Με άλλα λόγια, για να περάσει μία τράπεζα τα τεστ, θα έπρεπε τα κεφάλαιά της να αντιστοιχούν στους δείκτες αυτούς.

 

Πλέον, όμως, η αύξηση των κατώτατων ορίων -και κυρίως στο δυσμενές σενάριο από το 5,5% στο 8%- θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες. Για την κάλυψή τους στο τρίτο μνημόνιο προβλέπεται ένα ποσό που μπορεί να φθάσει τα 25 δισ. ευρώ.

 

Ωστόσο, αναγκαία και επιθυμητή θεωρείται η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.

 

Οι διαδικασίες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αναμένεται να περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που θα πρέπει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος η σχετική διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015.

 

Τα αποτελέσματα των stress tests αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος του μήνα.

 

Deal News