28 Ιανουαρίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κοινωνική οικονομία: Η δημιουργία ως απάντηση στην κρίση

1 min read

Η  κοινωνική οικονομία είναι μια πραγματική εναλλακτική οικονομία που ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό τρόπο στις κοινωνικές ανάγκες δημιουργώντας μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικών σχέσεων στη βάση της συνεργασίας της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αμοιβαιότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, που διοργάνωσε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά (GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες στην Ευρώπη δρα στον τομέα της κοινωνικής . Η  Επιτροπή έχει κάνει πιο ορατές τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας βελτιώνοντας το νομικό περιβάλλον και εφαρμόζοντας μέτρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Τον Οκτώβριο του 2016 αναμένεται να είναι έτοιμη η σχετική έκθεση, ενώ τέσσερις γενικές διευθύνσεις εργάζονται με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο σκοπεύει να διαθέσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για μικροχρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας για μια επταετία, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση, Αν Μπραντς.

 

Η  κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σε όλη την Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 950 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 

Όπως ορίζεται στον νόμο 4019/2011, κοινωνική οικονομία είναι «το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων».

 

Ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας έχει θεσπιστεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

 

Η νέα Εθνική Στρατηγική που το υπουργείο Εργασίας κατάρτισε και έχει αρχίσει να υλοποιεί κινείται σε τέσσερις άξονες: τις θεσμικές αλλαγές, τις δομές υποστήριξης, την οικονομική στήριξη και την πληροφόρηση.
 

 

Οι θεσμικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναθεώρηση του νόμου 4019 και στην εισαγωγή για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία των συνεταιρισμών εργαζομένων, καθώς και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη μεταβίβαση εγκαταλειμμένων και πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς εργαζομένων. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο θα τεθούν σε διαβούλευση τον Φεβρουάριο.

 

Επίσης, το υπουργείο προχωρά στη δημιουργία των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και στη σύσταση ανεξάρτητου Ινστιτούτου για την Κοινωνική Οικονομία. 

 

Στο πεδίο της οικονομικής στήριξης, ιδρύεται Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου θα προβλέπεται μικροχρηματοδότηση ή μεγαλύτερης κλίμακας χρηματοδότηση των σχημάτων της κοινωνικής οικονομίας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

Το Ταμείο αναμένεται να ανακοινωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή εντός των επόμενων έξι μηνών.  

 

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών  Βόρειας Ελλάδας πιστεύει ότι η  ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας θα αποτελέσει  διέξοδο  από την κρίση. Συνεργάτες του συλλόγου  παρακολουθούν  από κοντά τις εξελίξεις  και έχουν  τη  δυνατότητα να παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία  προς  αυτήν την κατεύθυνση.  Από το Φεβρουάριο του 2011 οπότε ιδρύθηκε, ο σύλλογος  δανειοληπτών προστασίας καταναλωτών  Βόρειας Ελλάδας  έχει υπό την προστασία  του  περισσότερα από  5000 μέλη κυρίως δανειολήπτες των οποίων οι περιουσίες  κινδύνευσαν.  Με συγκεκριμένη  τακτική  και στρατηγική καταφέραμε να περισώσουμε τόσο τις περιούσιες όσο και την αξιοπρέπεια των μελών μας.

 

Σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε  στο πλευρό του έλληνα καταναλωτή με μοναδικό σκοπό να ενημερώσουμε, να στηρίξουμε, να διασφαλίσουμε, να κατευθύνουμε  και να προστατέψουμε  τον ίδιο και την περιούσια του.

 

danioliptes.gr

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.