1 Φεβρουαρίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Άφεση αμαρτιών και στα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου

1 min read

Η νέα κυβέρνηση, όχι μόνο δεν καταργεί τις αμαρτίες της προηγούμενης, αλλά υιοθετεί τα ήθη της, τις αμαρτίες και μάλιστα τις διευρύνει. Μετά από την άφησε αμαρτιών που έδωσε η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων στα στελέχη των τραπεζών και των κομμάτων για τα θαλασσοδάνεια που προκάλεσαν τη μαύρη τρύπα στα ταμεία των τραπεζών, τώρα έρχεται η «πρώτη φορά Αριστερή κυβέρνηση» των Τσιπροκαμμένου να δώσουν άφεση αμαρτιών στα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου, για οποιαδήποτε πράξη τους που μπορεί να κριθεί αργότερα ότι έβλαψε το Ελληνικό Δημόσιο και το δημόσιο συμφέρον. Κι αυτό γιατί, προφανώς έχουν λερωμένη τη φωλιά τους με τις χαριστικές παραχωρήσεις για 99 χρόνια, ολόκληρου του δημόσιου πλούτου και ολόκληρης της δημόσιας περιουσίας.

Αποφασίζουν λοιπόν και διατάσσουν και, φυσικά, οι κυβερνητικοί βουλευτές με μεγάλη προθυμία θα ψηφίσουν, να μην υπόκεινται σε δήλωση «πόθεν έσχες» τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό προβλέπεται ουσιαστικά σε τροπολογία που κατατέθηκε μόλις χθες στη Βουλή, προφανώς μέσα στο θόρυβο για τις off shore των βουλευτών και τν υπουργών, την οποία ψήφισαν 190 βουλευτές και όχι μόνο οι 153 βουλευτές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την (ν)τροπολογία ο Εισαγγελέας ή οι Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου θα επιλαμβάνονται των μηνύσεων, καταγγελιών ή αναφορών για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου υπέρ- ταμείου αποκρατικοποιήσεων. Η ίδια (ν)τροπολογία προβλέπει πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλουν «πόθεν έσχες» από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Ειδικότερα, πλέον εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού της και της ισχύουσας νομοθεσίας, θα θεωρείται πως είναι σύμφωνες με το σκοπό της εταιρείας.

Στη βάση αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Στο δε μέτρο που απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί αντικείμενο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσμευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέματα που έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Η (ν)τροπολογία ξεκαθαρίζει εξ αρχής ότι σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης την εκτελεί αυτοπρόσωπος ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

Για να μην μείνουν όμως εκτεθειμένα τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου Υπερταμείου, προβλέπεται η κατάργηση μιας σειράς υποχρεώσεων που έχει σήμερα η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και οι οποίες σκοπό είχαν να διασφαλίζουν την διαφάνεια.

Οι διατάξεις που καταργούνται όριζαν ότι έπρεπε να μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ταμείου, ότι όφειλαν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών του Ταμείου ή των συνδεδεμένων με αυτό εταιρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Καταργείται επίσης η απαγόρευση που ίσχυε για τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνα είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Ταμείου ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γενι­κής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής το Ταμείο έχει δικαίωμα αποζημίωσης και το μέλος του ΔΣ εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Επιτρέπεται επίσης στα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ να ασκούν για τα επόμενα δύο χρόνια από την αποχώρησή τους αντικείμενο όμοιο με εκείνο του Ταμείου, αλλά και να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου, να μην υποβάλλουν δήλωση «πόθεν έσχες».

Τι αποφάσισε ουσιαστικά η κυβέρνηση; Την απόλυτη άφεση αμαρτιών των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Και όχι μόνο αυτό. Τους δίνει το δικαίωμα να ασχοληθούν προσωπικά, για το επαγγελματικό τους συμφέρον και μόνο, με υποθέσεις που χειρίζονταν εμπιστευτικά όσο ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή να κάνουν προσωπικές μπίζνες με δουλειές που έστρωσαν όταν εργάζονταν για το κράτος. Και μάλιστα, να μην κάνουν και δήλωση «πόθεν έσχες» για όλα αυτά.

Αλλά επειδή έχουμε μάθει πολύ καλά με τη νέα κυβέρνηση ότι τα χειρότερα έρχονται, τα όσα προβλέπονται για το Υπερταμείο είναι πράγματι πολύ χειρότερα. Γιατί με στον κανονισμό λειτουργίας του, προβλέπεται εξαρχής ότι δεν θα διωχτούν ποινικά για όσα κάνουν. Δεν θα διωχθούν ποτέ στη ζωή τους για την όπια βλάβη έχουν προκαλέσει στο ελληνικό κράτος, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή. Κι αυτό το αποφάσισε μια, κατά τα άλλα, ελληνική κυβέρνηση.

Αν αυτό δεν είναι πλήρης παράδοση εθνικής κυριαρχίας στους δανειστές, αν αυτό δεν είναι εθνική προδοσία, αναρωτιέται κανείς τι άλλο μπορεί να είναι εθνική προδοσία;

Αυτά ψηφίζουν οι Έλληνες βουλευτές μέσα στη Βουλή. Και μετά μαλώνουν και αποχωρούν από τη συνεδρίαση, για να μας πείσουν δήθεν ότι αγωνίζονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γιατί οι βουλευτές, ή γνωρίζουν και ψηφίζουν αυτά τα μέτρα, ή δεν τα γνωρίζουν, δεν τα διαβάζουν και δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα. Άρα είναι παντελώς άχρηστοι. Και άρα πλήρως επικίνδυνοι.

danioliptes.gr

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.