Το πόσοι Έλληνες είναι σήμερα φτωχοί, αλλά και το πόσοι κινδυνεύουν να διαβούν το κατώφλι της φτώχειας θα αποτυπωθεί σε έρευνες που θα δημοσιοποιήσει εντός της εβδομάδας η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Πρόκειται για την έρευνα για τον Κίνδυνο Φτώχειας και την έρευνα για τους Δείκτες Συνθηκών Διαβίωσης και Υλικής Στέρησης, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές καθώς αναθεωρούν – οριοθετούν το όριο της φτώχειας και το κατώφλι της φτώχειας και δείχνουν πόσα νοικοκυριά βρίσκονται στα επίπεδα αυτά.

Το όριο κινδύνου φτώχειας καθορίζεται στο 60 % του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συχνά εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους διαβίωσης μεταξύ των χωρών.

Αυτή η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί αισθητά από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως λόγω των διαρκών επιβαρύνσεων στο πεδίο της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Σύμφωνα με την περυσινή έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, ήτοι είχε ετήσιο εισόδημα 4.608 ευρώ για το 2014 ανερχόταν στο 36%! Εάν μάλιστα δεν υπήρχαν τα επιδόματα και οι λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις το ποσοστό θα έφτανε το 52,2% του πληθυσμού!

Το κατώφλι φτώχειας ήταν πέρυσι στα 8.879 ευρώ για τον άγαμο και στα 17.270 ευρώ για την τετραμελή οικογένεια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το 22,1% του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας. Ο λόγος για 888.452 νοικοκυριά με 2,3 εκατομμύρια μέλη.

Αλλά και η έρευνα για τους Δείκτες Συνθηκών Διαβίωσης και Υλικής Στέρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να καταδείξεις τις ισχνές αντοχές των ελληνικών νοικοκυριών.

Η περυσινή έρευνα είχε δείξει πως το 41,5% των φτωχών στερούταν διατροφής και το 79,1% δήλωνε οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες. Τις ίδιες οικονομικές δυσκολίες να καλύψει έκτακτες ανάγκες αντιμετώπιζε το 39,1% των μη φτωχών και το 47,5% του συνόλου. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 51% των νοικοκυρών δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειο τους και το 52,5% δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά το διαθέσιμο εισόδημα των οποίων είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας αυξήθηκε το 2015 κατά 8%, όταν το 2014 είχε μειωθεί κατά 7,1%. Ομοίως το χάσμα φτώχειας αυξήθηκε κατά 11,1% το 2015 , όταν είχε μειωθεί 9,7% το 2014, ενώ η σοβαρότητα του κινδύνου φτώχειας, η οποία το 2014 είχε σημειώσει μείωση 11,9% το 2015 κατέγραψε αύξηση 14,2%.

Να σημειωθεί πως το κατώφλι φτώχειας είναι κυμαινόμενο, και όχι σταθερό σε πραγματικούς όρους, και ορίζεται ως ποσοστό του διαμέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Το χάσμα της φτώχειας μετρά την διαφορά του εισοδήματος των φτωχών ατόμων από το κατώφλι φτώχειας. Μπορεί δε να ερμηνευθεί και ως το κόστος εξάλειψης της φτώχειας.

Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece