Την έγκρισή της για την καταγραφή των μετρητών που βρίσκονται σε στρώματα και θυρίδες, αλλά όχι των κινητών αξιών άνω των 30.000 ευρώ, στο «πόθεν έσχες», έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, η συνολική υπερβάλλουσα ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων που παραμένει εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή κάτω από τα στρώματα και μέσα στις θυρίδες, υπολογίζεται σε περίπου 15-20 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, περίπου 3-4 δισ. ευρώ, μπορεί να επιστρέψει στις τραπεζικές καταθέσεις μετά τα τελευταία μέτρα χαλάρωσης των capital controls.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα μέτρα, μεταξύ άλλων, προβλέπουν πως το νέο χρήμα δεν εμπίπτει στους περιορισμούς κεφαλαίων, ενώ αυξάνεται το ποσοστό ανάληψης από κεφάλαια που έρχονται από το εξωτερικό (από 10% σε 30%).

Οπως αποφάνθηκε η Αρχή, η καταγραφή κινητών αξιών «συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πολύ περισσότερο, όταν για τις δύο αυτές κατηγορίες κινητών υπάρχει ζήτημα αδυναμίας πρόβλεψης και εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας».

Προσθέτει μάλιστα ως προς το θέμα αυτό ότι η υποχρέωση καταγραφής των κινητών που βρίσκονται σε θυρίδες κ.λπ. είναι εφικτή μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει αποδεικτικό της αξίας τους (παραστατικό αγοράς) και εφόσον δεν πρόκειται για οικογενειακό κειμήλιο.

Σύμφωνα με την Αρχή, η ανάρτηση (όπως προβλέπει ο νόμος 4389/2016) στο Διαδίκτυο των αντικειμένων μεγάλης αξίας (άνω των 30.000 ευρώ) και των μετρητών που βρίσκονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον είναι πάνω από το ποσό των 15.000 ευρώ, των υπόχρεων υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες», δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενώ περιορίζει τα ατομικά δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο την περιουσία και τη ζωή όσων υποβάλλουν δηλώσεις.

Τέλος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην υπ’ αριθμ. 6/2016 γνωμοδότησή της υπογραμμίζει ότι τα πρόσθετα οικονομικά στοιχεία που ζητούνται στις δηλώσεις του «πόθεν έσχες» και είναι η υποχρέωση καταγραφής του συνόλου των μετρητών που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες και η καταγραφή του συνόλου των μετρητών που δεν είναι σε τράπεζες και ταμιευτήρια, αλλά φυλάσσονται στις κατοικίες κ.λπ. εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι συνταγματικά ανεκτά και είναι εντός των ορίων του δημοσίου συμφέροντος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ