Στην αύξηση όσων δεν μπορούν να δουλεύουν λόγω ηλικίας, αλλά και όσων δεν βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα αναζητώντας στο εξωτερικό δουλειά οφείλεται κατά το 1/3 η μείωση της ανεργίας τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή και κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό αποκαλύπτει μία πιο προσεκτική ματιά στις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2013-2016 η οποία έρχεται κόντρα στο θετικό κλίμα που μονόπλευρα επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση με τη δήλωσή της περί “υψηλότερης επίδοσης πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα” όσον αφορά τις νέες προσλήψεις την περίοδο Ιουνίου -Ιουλίου 2016.

Εκτός, όμως, από τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ήλθε σήμερα το ίδιο το ΔΝΤ να “γειώσει” κάθε ανεδαφική κυβερνητική αισιοδοξία για την πορεία της απασχόλησης επισημαίνοντας τον κίνδυνο τον οποίο θα αντιμετωπίσει η παραγωγικότητα από την γήρανση του εργατικού δυναμικού. Εξάλλου, την ίδια στιγμή που φαίνεται να “φρενάρει” η μείωση της ανεργίας -δεδομένου ότι το Μάιο του 2016 έμεινε “κολλημένη” στο 23,5%- η παραγωγικότητα της εργασίας έκανε “βουτιά” 4,7% (α΄τρίμηνο του 2016, ΕΛΣΤΑΤ).

Το “DNA” της μείωσης των ανέργων

Τι δείχνουν, όμως, ακριβώς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το πραγματικό “DNA” της μείωσης της ανεργίας την τριετία 2013 -2016:

*Πρώτα από όλα κατά την παραπάνω περίοδο, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως το ποσοστό των ανέργων επί του εργατικού δυναμικού (δηλαδή επί του συνόλου των εργαζομένων και ανέργων ηλικίας 15-65 ετών) έπεσε από το 27,7% (Μάιος 2013) στο 23,5% (Μάιος 2016). Ειδικά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2015-Μαΐου 2016, η οποία έχει συμπέσει με την έως τώρα διακυβέρνηση, η ανεργία έπεσε από το 25,7% στο 23,5%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 224.248 μεταξύ Μαΐου 2013 -Μαΐου 2016.

*Ωστόσο την ίδια περίοδο οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν μόλις κατά 144.605. Με άλλα λόγια μόνο το 64,5% της μείωσης των ανέργων οφείλεται στην αύξηση των απασχολουμένων.

Οι υπόλοιποι 79.643 (ή 35,5%) που “λείπουν” προκειμένου να συμπληρωθεί η διαφορά μεταξύ του πλήθους των ανέργων το Μάιο του 2013 και του πλήθους των ανέργων το Μάιο του 2016 (224.248) “βρίσκονται” εν μέρει στην αύξηση του πλήθους των οικονομικά μη ενεργών πολιτών της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως οι οικονομικά μη ενεργοί πολίτες αυξήθηκαν μεταξύ Μαΐου 2013 -Μάιου 2016 κατά 57.685.

Έτσι μένουν άλλοι 21.958 προκειμένου να “συμπληρωθεί” η διαφορά μεταξύ των λιγότερων 224.248 ανέργων και των περισσότερων μόλις 144.605 απασχολούμενων της προαναφερθείσας περιόδου. Αυτοί οι 21.958 ενδεχομένως να μετανάστευσαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με αναλυτές.

Αν στους λιγότερους ανέργους συμπεριλαμβανόταν μόνο όσοι περισσότεροι προστέθηκαν στο πλήθος των απασχολούμενων (και όχι παράλληλα όσοι προστέθηκαν στους οικονομικά μη ανέργους και όσους δεν δηλώνονται πλέον ως “εργατικό δυναμικό”), τότε το ποσοστό της ανεργίας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το Μάιο του 2016 -αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τουλάχιστον και το 2013- και συγκεκριμένα θα ανερχόταν στο 25,1% και όχι στο 23,5% όπως δείχνουν οι επίσημες στατιστικές.

Δημήτρης Κατσαγάνης, Capital