Κατά ένα δισ. ευρώ συρρικνώθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών συνεπεία των σκληρών φορολογικών μέτρων που έθεσε σε εφαρμογή από τον Μάιο η κυβέρνηση. Αποκαλυπτική είναι η έκθεση της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων σύμφωνα με την οποία τα έσοδα τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015.

Όπως τονίζεται στην έκθεση η αύξηση που καταγράφεται είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων στη νομοθεσία και συγκεκριμένα της αύξηση της παρακράτησης φόρου (από 27 Μαΐου) για μισθωτούς και συνταξιούχους, της αύξησης της προκαταβολής φόρου και των αυξήσεων στους συντελεστές ΦΠΑ.

Αντίθετα πενιχρά είναι τα αποτελέσματα, όπως προκύπτει από την έκθεση, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Συνολικά από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουνίου  οι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει περισσότερους φόρους ύψους 1,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και, όπως όλα καταδεικνύουν, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων θα μειωθεί περαιτέρω δεδομένου ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιανουάριο αυξάνονται μία σειρά από φόρους.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. Το μέτρο αφορά και την κηροζίνη.

Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2017 αυξάνονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο υγραέριο, στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση θα είναι αρκετά μεγάλη δεδομένου ότι υπολογίζονται έσοδα ύψους 302 εκατ. ευρώ.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλήρωσαν περισσότερους φόρους τον Ιούνιο:

α) Εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ. Τα έσοδα του ΦΠΑ εμφανίζονται αυξημένα κατά 52,84% δηλαδή τον Ιούνιο καταβλήθηκαν περισσότεροι φόροι από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ύψους 381,31 εκατ. ευρώ. Επίσης τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης ήταν αυξημένα την ίδια περίοδο κατά 292,65 εκατ. ευρώ

β) Αυξήθηκε η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις καθώς και η προκαταβολή φόρου.

Συγκεκριμένα:

– τα έσοδα από την παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις ανέρχονται σε 461,27 εκατ. ευρώ  τον Ιούνιο του 2016 έναντι 401,10 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγουμένους έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 15%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα κλίμακα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, η αυξημένη παρακράτηση του φόρου από τους μισθούς και τις συντάξεις τέθηκε σε εφαρμογή από τις 27/5/2016.

– τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα με τη μορφή προκαταβολής αυξήθηκαν κατά 252,6%, με το ποσό να ανέρχεται σε 15,57 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 από 4,42 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους.

γ) Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων εμφανίζονται αυξημένα κατά 88,5% η διαφορετικά κατά 241,53 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 έναντι 128,11 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής, τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά 130,8% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 119,74 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 έναντι 51,89 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου, Liberal