Moscovici: Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την άρση των νομικών και άλλων εμποδίων κατά την εξυπηρέτηση και διάθεση των κόκκινων δανείων

“Δεν μπορούμε με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο να υποχρεώσουμε τις Τράπεζες να πωλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα distress funds αλλά πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια να το πράξουν εφόσον το επιθυμούν”, δήλωσε o Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Pierre Moscovici, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με θέμα την διαδικασία πώλησης των κόκκινων δανείων σε distress funds.

“Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την άρση των νομικών και άλλων εμποδίων κατά την εξυπηρέτηση και διάθεση των κόκκινων δανείων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή της πώλησής τους είναι δυνατή”, διευκρινίζει παράλληλα, ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο Ν. Χουντής, αφού επισήμανε ότι μετά από σύσκεψη των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (10.2.2016), ανακοινώθηκε ότι “οι τράπεζες δεν έχουν ενδιαφέρον να προβούν σε πωλήσεις δανείων και συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν, από μέρους των τραπεζών, οι διαδικασίες ρύθμισης των δανείων, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται ήδη σε ισχύ”, ρωτούσε την Κομισιόν αν, με βάση το Μνημόνιο, “οι ελληνικές τράπεζες υποχρεούνται να προβούν σε πώληση των κόκκινων δανείων ή αν μπορούν να προβούν σε ρύθμισή τους με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται ήδη σε ισχύ”.

Στην απάντησή της η Κομισιόν, μεταξύ άλλων, αναφέρει “ως μέρος της στρατηγικής τους για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, αν χρειάζεται” και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι “οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί για άρση τυχόν νομικών ή άλλων εμποδίων κατά την εξυπηρέτηση των ΜΕΔ. Εν προκειμένω, στο Μνημόνιο δεν περιλαμβάνεται η δέσμευση να υποχρεωθούν οι τράπεζες να πωλήσουν ΜΕΔ, αλλά να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή αυτή είναι δυνατή”.

Με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν, ο Νίκος Χουντής δήλωσε:

“Η επιβολή από τους δανειστές του νέου τρόπου επιλογής των Διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών, που φωτογραφίζουν υπαλλήλους διεθνών οίκων αξιολόγησης και ξένων τραπεζών, σε συνδυασμό με τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να άρει όλα τα εμπόδια ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πώλησης των κόκκινων δανείων, ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για την πώλησή τους στα distress funds.

Οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες, τόσο για τις ελληνικές οικογένειες και τις επιχειρήσεις,  όσο και για το μέλλον των ίδιων των ελληνικών τραπεζών.

Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κρυφτεί πίσω από τις νέες Διοικήσεις των τραπεζών που θα σπεύσουν να πωλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα ξένα distress funds, διότι είναι αυτή η οποία συμφώνησε και υπέγραψε για τις νέες διαδικασίες ανάδειξης των Διοικήσεων των Τραπεζών οι οποίες είναι πλέον ευάλωτες, τόσο στις πολιτικές πιέσεις των δανειστών, όσο και στις επιθυμίες των ξένων συμφερόντων να “βάλουν χέρι” στα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων”.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Moscovici:

1. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης “Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μέσω αυξήσεων κεφαλαίων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων προληπτικής εποπτείας στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, τα οποία θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των ισολογισμών τους και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ενδεχόμενες αρνητικές μακροοικονομικές διαταραχές.”  Ως μέρος της στρατηγικής τους για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η οποία ολοκληρώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στο τέλος Νοεμβρίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τα ΜΕΔ χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, αν χρειάζεται, για τη διατήρηση της σταθερότητας του συστήματος και για να βοηθήσουν την οικονομική ανάκαμψη.

2. Το μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας περιλαμβάνει πολλές δεσμεύσεις για τη σταθεροποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, και ιδίως για την εξυγίανση των ΜΕΔ. Όσον αφορά την ελευθέρωση της αγοράς των ΜΕΔ, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί για άρση τυχόν νομικών ή άλλων εμποδίων κατά την εξυπηρέτηση και διάθεση των ΜΕΔ, με παράλληλη προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας . Η Ελλάδα είναι σήμερα το μόνο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που επιβάλλει τέτοιους περιορισμούς στην εξυπηρέτηση και πώληση δανείων, οι οποίοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Εν προκειμένω, στο ΜΣ δεν περιλαμβάνεται η δέσμευση να υποχρεωθούν οι τράπεζες να πωλήσουν ΜΕΔ, αλλά να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή αυτή είναι δυνατή.

3. Η μείωση του υψηλού επιπέδου ΜΕΔ αποτελεί στόχο πολλών χωρών της ΕΕ, ώστε να σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Επιτροπή στηρίζει τον εν λόγω στόχο, όπως αποτυπώνεται στις εκθέσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όσο αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, το ΜΣ περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, τα οποία επιβαρύνουν την οικονομία και παρακωλύουν τους πιστωτικούς διαύλους”.

Capital