30 Μαρτίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Eταιρείες και funds αναμένουν το τελικό νομοσχέδιο για την εξωδικαστική διευθέτηση χρέους

1 min read

Τις προτάσεις των θεσμών για τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλει την εξωδικαστική διευθέτηση χρέους έχει λάβει και αξιολογεί η κυβέρνηση. Πολλές εταιρείες και funds που θέλουν να εμπλακούν στη διαχείριση και αναχρηματοδότηση προβληματικών επιχειρηματικών δανείων δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση για λήψη αδείας διαχείρισης και αναχρηματοδότησης δανείων, καθώς αναμένουν το τελικό νομοσχέδιο για την εξωδικαστική διευθέτηση χρέους το οποίο βάσει του Μνημονίου η κυβέρνηση θα πρέπει να ψηφίσει εντός του Σεπτεμβρίου.

Στη βάση αυτή οι θεσμοί έστειλαν στα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και το υπουργείο Δικαιοσύνης τις προτάσεις τους για τις αλλαγές στο πλαίσιο εξωδικαστικής διευθέτησης για τα προβληματικά δάνεια επιχειρήσεων, αλλά και τις θέσεις τους για τη νομική κάλυψη των τραπεζικών στελεχών για τυχόν αστικές και ποινικές ευθύνες από αναδιαρθρώσεις δανείων.

Οι σχετικές προτάσεις για την εξωδικαστική διευθέτηση κόκκινων δανείων υιοθετούν το αμερικανικό μοντέλο και δίνουν βάρος στην αναδιάρθρωση εν λειτουργία των βιώσιμων επιχειρήσεων με χορήγηση γραμμών ρευστότητας και αλλαγή της διοικητικής δομής. Κατά τους μετέχοντες στη διαβούλευση ο προτεινόμενος από τους δανειστές μηχανισμός συντονισμού για την αξιολόγηση των προβληματικών επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους των βιώσιμων επιχειρήσεων είναι ικανοποιητικός.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο η κυβέρνηση θα πρέπει να εισάγει νομοθετική πρόβλεψη βάσει της οποίας αποφάσεις που ελήφθησαν ή θα ληφθούν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά στην αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις ασφαλιστικές δικλίδες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Στη βάση αυτή το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επεξεργαστεί ήδη μια ειδική διαδικασία που εφόσον ακολουθηθεί από τους τραπεζίτες που μετέχουν στις σχετικές επιτροπές αυτοί θα είναι σε κάθε περίπτωση διασφαλισμένοι.

Τόσο οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλει την εξωδικαστική διευθέτηση χρέους, όσο και το ζήτημα των ευθυνών όσων εμπλέκονται σε αναδιαρθρώσεις δανείων θα εξετασθεί αύριο σε συνάντηση στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος και των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών.

Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece