“ ΚΟΥΡΕΜΑ “ δανείου, τι σημαίνει;

Να σημειωθεί ότι στους νέους στόχους που θα υποβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες στον SSM τέλη Σεπτεμβρίου θα αναφέρουν ότι τα NPEs θα μειωθούν κατά 40% δηλαδή από 116 δισεκ. στα 70 δισεκ. ή μείωση 46 δισεκ. το 2019. Δηλαδή το 2019 – στο υπεραισιόδοξο σενάριο – που πιάσουν απόλυτα τους στόχους θα διαθέτουν πάλι 70 δισεκ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Η μείωση των NPEs κατά 40% ή κατά -46 δισεκ. είναι υπερβολικός και δεν θα επιτευχθεί.

Οι νέοι στόχοι των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς τον SSM

Τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 οι ελληνικές τράπεζες θα υποβάλλουν τους στόχους για την μείωση των NPEs (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα) για το διάστημα έως το τέλος του 2019.

Με βάση έγκυρες τραπεζικές πηγές οι στόχοι που θα υποβληθούν στον SSM θα περιλαμβάνουν τις εξής παραμέτρους :

1. Θα μειωθούν κατά 40% τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από 116 σε 70 δισεκ. ευρώ το 2019.

2. Σε επιμέρους κατηγορίες μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων το retail που περιλαμβάνει καταναλωτικά και στεγαστικά τα NPEs θα μειωθούν κατά 36% με 37%.
Στα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να μειωθούν κατά 42% με 45% σε μέσους όρους των 4 συστημικών τραπεζών.

3. Η επίτευξη των στόχων θα πραγματοποιηθεί με την εξής διαδικασία

-35% ρυθμίσεις μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων

-35% διαγραφές δανείων

-10% πλειστηριασμοί ακινήτων

-20% πωλήσεις προβληματικών δανείων

Οι στόχοι αυτοί θα κατατεθούν από τις 4 ελληνικές τράπεζες στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2016 και το ερώτημα που εγείρεται είναι μπορούν να επιτευχθούν;

Η απάντηση είναι ότι με βάση τις υφιστάμενες παραδοχές είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ όχι.

Όμως για να μπορέσουν οι τράπεζες να πετύχουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα σε ένα ιδανικό περιβάλλον.

Κατά την Commerzbank οι ελληνικές τράπεζες θα μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια κατά 16 με 18 δισεκ. και όχι 46 δισεκ.

Πάντως αν οι τράπεζες θεωρητικά μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων τότε θα μπορούσαν να επιτυγχάνουν 2 με 2,3 δισεκ. ευρώ κέρδη τον χρόνο που ισοδυναμεί με 7,5 δισεκ. σε 3 χρόνια που ισοδυναμεί με αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών και cocos και αισθητή μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

«Κούρεμα» ύψους 10 – 12 δισ. ευρώ δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζονται να κάνουν οι τράπεζες στα προσεχή τρία χρόνια.

Οι τράπεζες λοιπόν προκειμένου το 2019 να επιτύχουν το στόχο τους κατασκεύασαν ένα νέο προϊόν το “  ΚΟΥΡΕΜΑ “

Το «κούρεμα» θα γίνει στο πλαίσιο ρυθμίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40% έως τα τέλη του 2019.

Ο στόχος για μείωση των «κόκκινων» δανείων έχει τεθεί από τον SSM και μεταφράζεται σε μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ έως το τέλος της τριετίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις εποπτικές αρχές, η μείωση θα προέλθει ως εξής:

Περί τα 15 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και αποπληρωμές δανείων.

Περί τα 10 – 12 δισ. ευρώ από «κούρεμα» και διαγραφές δανείων.

Περίπου 8 δισ. ευρώ από πωλήσεις δανείων σε funds.

Περίπου 5 δισ. ευρώ από πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ συνιστά απαρέγκλιτη δέσμευση που θα πρέπει να τηρήσουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με μικρές μόνο ανακατατάξεις σε ότι αφορά τους επιμέρους στόχους που τίθενται, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχει κάθε εργαλείο, είτε αυτό είναι ρύθμιση, «κούρεμα«, πώληση ή ρευστοποίηση.

Το «κούρεμα» και οι πωλήσεις σε funds θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για το ξεκαθάρισμα των καταναλωτικών δανείων που είναι «κόκκινα» σε ποσοστό 55%.

“ ΚΟΥΡΕΜΑ “ δανείου, τι σημαίνει διαγραφή μέρους δανείου; διαγραφή όλου; ή μήπως κάτι πιο πρωτοποριακό; δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω αλλά μια μετακύληση των 2/3 του δανείου για μετά το 2019.

Αυτά που αναλύουμε είναι από τις ήδη νέες συμβάσεις των τραπεζών “ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ” δανείων. Το οποίο είναι :

Τα δάνειων διαιρείται σε Α΄τμήμα το οποίο αποτελεί το 1/3 του δανείου και σε Β’ τμήμα το οποίο αποτελεί τα 2/3 του δανείου.

Το Α΄τμήμα (1/3) θα εξοφληθεί σε 196 δόσεις.

Το Β΄τμήμα (2/3) παραμένει για 48 μήνες άτοκο.

Με το πέρας των 48 μηνών και εφόσον το Α΄τμήμα εξυπηρετείται κανονικά θα γίνει εντός 3 μηνών νέα διαπραγμάτευση για την αποπληρωμή του Α΄τμήματος που θα εκκρεμούν ακόμη 148 δόσεις και του

Β΄τμήματος.

Εάν κατά την αποπληρωμή του Α΄τμήματος παρουσιαστεί αδυναμία πληρωμής δύο δόσεων τότε ακυρώνεται η συμφωνία και κεφαλαιοποιούνται οι τόκοι του Β΄τμήματος και ζητείται η ολοσχερής εξόφληση του δανείου.

Αυτό είναι το περιβόητο “ ΚΟΥΡΕΜΑ “ το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να ανασάνουν φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλο ένα μπάλωμα μέχρι το 2019 και μετά βλέπουμε !

 kelda.gr, danioliptes.gr