Ημέρα: 1 Οκτωβρίου 2021

Δεν υπάρχει κανένα “Σύστημα” παρά μόνο ένα καρτελ παραγωγής Ιδιωτικού Χρέους

Ο ν3869/2010 έχει μία και μόνη λύση που αλγεβρικά προκύπτει από μια Αντικειμενική Συνάρτηση με δύο ανισότητες ενώ χρηματοοικονομικά από την «Αρξάμενη Μεθοδολογία».

Η Τράπεζα παρανομεί στην εφαρμογή της Δικαστικής Απόφασης με αποτέλεσμα για Ποσό Διακανονισμού 100 χιλ. ο δανειολήπτης με τα σημερινά επιτόκια να ζημιώνεται κατά 24 χιλ. κατ’ … Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση για την αναβολή του “Όλοι Μαζί για την Ελλάδα λόγω του “mini lock-down”

Ο Δ. Καζάκης, ο Ι. Σακκάς, ο Γ. Φωτεινός και ο Χ. Περβανάς μιλούν με τον Λ. Καβακόπουλο για την αναβολή/απαγόρευση της Εκδήλωσης “Όλοι Μαζί για την Ελλάδα – Πατριωτικό Μέτωπο Αντίστασης στην οικονομική και υγειονομική δικτατορία” λόγω του “mini lock-down” της Θεσσαλονίκης

https://www.youtube.com/watch?v=fu2PEKIya0E
Διαβάστε περισσότερα