Κόκκινα δάνεια, μη-εξυπηρετούμενες τραπεζικές οφειλές και δυσκολίες πρόσβασης σε ποιοτικό τραπεζικό δανεισμό είναι σήμερα οι μεγαλύτεροι εχθροί για την αξιόπιστη και βιώσιμη επανεκκίνηση ελληνικών επιχειρήσεων που αντιστέκονται στην κρίση.

 

Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξανασταθούν στα πόδια τους και να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς των εταιρειών τους δεν είχαν μέχρι πρότινος την εναλλακτική μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης που να συμπληρώνει την προστασία τους από τις απαιτήσεις των τραπεζών με μια δυναμική διέξοδο προς νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

 

Σήμερα, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας και ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, μέσα από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συμβουλευτικής, στρατηγικού σχεδιασμού και υποστήριξης για επιχειρηματίες και εταιρείες που φιλοδοξούν να υπερβούν την κρίση, αναδιαμορφώνοντας το δανεικό τους portfolio και αναπτύσσοντας υποδομή για την εξασφάλιση ποιοτικών επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες πηγές.

Κάντε σήμερα την επιχειρηματική σας επανεκκίνηση!

Μιλήστε σήμερα με τους ειδικούς:

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος
Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 10Β, 54626 Τηλ: 2310 522 126
Καβάλα: Φιλελλήνων 13, 65302 Τηλ: 2510 836 705
www.danioliptes.gr