Σοβαρό κίνδυνο φτωχοποίησης διατρέχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας, ειδικά οι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά και όσοι είναι νέοι σε ηλικία, με σημαντικό επίπεδο μόρφωσης, οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, που δείχνει αφενός ότι η μακροχρόνια ανεργία δημιουργεί προβλήματα κοινωνικής συνοχής, αφετέρου ότι η ανεργία των νέων αναγκάζει ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας να απαξιώνεται και να καταφεύγει στη λύση της εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι στην Ελλάδα, δηλαδή εκείνοι που αδυνατούν να βρουν δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, το τέταρτο τρίμηνο του 2015 είχαν φτάσει τα 872.200 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με τα 909.400 άτομα που βρίσκονταν στην ίδια δυσχερή θέση έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει υπάρξει ορατή βελτίωση, μάλλον το αντίθετο. Ο λόγος είναι ότι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, στο σύνολο των ανέργων, έφτασε στο τέλος του 2015 το 73,1%, από 73,5% που ήταν 12 μήνες πριν, συνεπώς κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με την Alpha Bank, οι περισσότεροι από τους μακροχρόνια ανέργους είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και προέρχονται από κλάδους και επιχειρήσεις που επλήγησαν πιο πολύ από τη μακρά ύφεση.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι για να υπάρξει σοβαρή αποκλιμάκωση αυτού του ποσοστού θα πρέπει να επεκταθούν οι ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση και τα προγράμματα κατάρτισης. Μόνο έτσι θα μπει φραγμός στην αύξηση του ποσοστού φτώχειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Alpha Bank στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο ποσοστό το 2014 υπολογίστηκε στο 34% του συνόλου του πληθυσμού, όταν ήταν στο 28,3% το 2007. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ισπανία, μια χώρα του ευρωπαϊκού Νότου, που επίσης χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση, βρίσκεται στο 29,2% το ποσοστό φτώχειας, πάντα με στοιχεία του 2014.

Dimokratia News