«Υπάρχει απόκλιση, αλλά ως το τέλος της διαπραγμάτευσης θα έχει καλυφθεί», υποστηρίζουν με βεβαιότητα κυβερνητικές πηγές, συμπληρώνοντας, μάλιστα, ότι στο τέλος θα προκύψει ακόμα μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για ελαφρύνσεις το 2019!

Το ενδιαφέρον είναι κατ’ αρχάς ότι έστω ανεπισήμως επιβεβαιώνεται η διαφορά μεταξύ Αθήνας- Ευρωπαίων, ως προς το πλεόνασμα του … Διαβάστε περισσότερα