Το μοντέλο Λετονίας το οποίο βασίζεται στην επίλυση του προβλήματος του υπερβάλλοντος προσωπικού μέσα από την εκδίωξη του κόσμου…

Έτσι η Λετονία έχασε τον μισό πληθυσμό. Και μετά λένε ότι δεν έχουν ανεργία. Βέβαια δεν έχουν ανεργία, αφού τους διώξανε όλους. Το ξέπλυμα του χρήματος μέσα από βρώμικες τράπεζες μιας … Διαβάστε περισσότερα