Το μοντέλο Λετονίας το οποίο βασίζεται στην επίλυση του προβλήματος του υπερβάλλοντος προσωπικού μέσα από την εκδίωξη του κόσμου…

Έτσι η Λετονία έχασε τον μισό πληθυσμό. Και μετά λένε ότι δεν έχουν ανεργία. Βέβαια δεν έχουν ανεργία, αφού τους διώξανε όλους. Το ξέπλυμα του χρήματος μέσα από βρώμικες τράπεζες μιας κερδοσκοπικής παρασιτικής ολιγαρχίας με hedge funds, αρπακτικά ταμεία, τα οποία ξεσκίζουν τις σάρκες απ’ ότι έχει μείνει και κερδοσκοπούν με αυτές.

Μια ρηχή επιχειρηματικότητα κι ένα φτωχό κράτος λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών, που δεν τους έχει για να δημιουργήσει ανάπτυξη, αλλά τους έχει ώστε τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια να μην πληρώνουν τίποτα. Και εργασιακός μεσαίωνας για όσους έχουν απομείνει. Αυτό είναι το μοντέλο «κανονικότητα και οι άριστοι» της Ν.Δ.

Η «κανονικότητα και οι άριστοι» είναι ποτισμένη μέχρι το μεδούλι με νεοφιλελευθερισμό, που δίνει τα πάντα στους λίγους και ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και αγνοεί προκλητικά τις συνθήκες διαβίωσης των πολλών;

Εκείνων που «πλήρωσαν για την κρίση των λίγων»!