Τη στιγμή που ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, οι πρόσφυγες κινούνται ελεύθερα προς τα αστικά κέντρα 07:00 – 19:00.
Καμία μέριμνα για την προστασία αυτών των ανθρώπων.