Το 2019 όλοι οι πολιτικοί μας έλεγαν ότι πλέον βρισκόμαστε σε ανάπτυξη και συνεπώς θα πρέπει να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί προκειμένου να εξορθολογιστεί και εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστημα. Έτσι, δόθηκε το πράσινο φως στα κερδοσκοπικά funds, τα οποία ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι τράπεζες που διασώσαμε με 80 δις ευρώ … Διαβάστε περισσότερα