3 Φεβρουαρίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο Σύλλογος πίεσε και πέτυχε να αποδοθεί δικαιοσύνη

1 min read

Και ο Άγιος φοβέρα θέλει…

Έπρεπε να απειλήσει με μηνύσεις και αγωγές αποζημίωσης ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος……..

για να συμμορφωθούν ΙΚΑ και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και να μην παρακρατείται μισθός δανειολήπτη – δημοσίου υπαλλήλου, τον οποίο είχαν οδηγήσει στην εξαθλίωση και τον ανάγκαζαν να ζει με 16,68 ευρώ το δεκαπενθήμερο. Μετά από τις επίμονες οχλήσεις και προσπάθειες του συλλόγου, τόσο προς το ΙΚΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όσο και προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, πάρε «σάρκα και οστά» το δίκαιο αίτημα του δανειολήπτη – μέλους μας και υπαλλήλου του ΙΚΑ, Δ.Π. και πλέον ο συγκεκριμένος Έλληνας πολίτης μπορεί να οργανώσει τη ζωή του με βάση τις πλήρεις αποδοχές του κάθε μήνα και όχι με τα «ψίχουλα» που του άφηναν μετά την παρακράτηση του μισθού του. 

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ΙΚΑ και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έκαναν τον Δ.Π. «μπαλάκι», φτάνοντάς τον στα όρια της απόγνωσης. Το μεν Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αδιαφορώντας για την ισχύουσα νομοθεσία, απέκλειε την καταγγελία της σύμβασης, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα εκδίδονταν ένα ισόποσο δάνειο με υψηλότερο επιτόκιο (από το 8,2% θα ανέβαινε στο 12,5%). Το δε ΙΚΑ από την πλευρά του απαντούσε ότι «… δεν έχει καμία δικαιοδοσία στην τροποποίηση στοιχείων του αρχείου αναγγελιών που το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παράγει και μας αποστέλλει. Επίσης, δεν είναι σε θέση να εξετάσει τους όρους χορήγησης δανείων, ούτε και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στο δανειοδοτικό φορέα και το «δανειολήπτη».

Η παρέμβαση, όμως, του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος ήταν καταλυτική και συνέβαλε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι δε θα μου παρακρατείται άλλο ο μισθός για την αποπληρωμή δανείων. Με ανάγκαζαν να ζω με 33,36 ευρώ κάθε μήνα. Είδα στο εκκαθαριστικό μου ότι πλέον το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δε μου παρακρατεί τη δόση. Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος αποτέλεσε για μένα  “σανίδα σωτηρίας»”, είπε ο Δ.Π.

Ακατάσχετοι οι μισθοί

Επανειλημμένα ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος έχει επιστήσει στα μέλη του αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης μισθών δημοσίων υπαλλήλων για την αποπληρωμή μηνιαίας δόσης δανείων. Ως σύλλογος έχουμε δώσει αγώνα γι’ αυτό και θα πρέπει να γνωρίζουν δημόσιοι φορείς και τράπεζες ότι, αν δεν το τηρούν, θα απολογηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες θα τους οδηγήσουμε.

Μάλιστα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες – δημόσιοι υπάλληλοι ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την άρση της παρακράτησης, ακόμη και αν έχουν συμφωνήσει γι’ αυτήν στο παρελθόν και στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. Αυτό το πιστοποιεί με έγγραφό της και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το οποίο έστειλε στο Σύλλογο Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος μετά από αίτημά μας.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες επίσης ότι σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων 451, 464, 653 και 664 της παραγράφου 3 του Αστικού Κώδικα και της διάταξης 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο μισθός είναι ακατάσχετος, ανεκχώρητος και δε συμψηφίζεται για οποιοδήποτε δάνειο.

Το έγγραφο της Γ.Γ Καταναλωτή

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τα βασικότερα σημεία του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του συλλόγου μας προς ενημέρωση των μελών μας αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών – δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στην περίπτωση των δανείων που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επιβάλλεται από αυτό ως δανειστή και χορηγείται από το δανειολήπτη ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στον εργοδότη (και όχι στο ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα) για παρακράτηση του μισθού και καταβολή αυτού απευθείας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η εν λόγω πληρεξουσιότητα μπορεί καταρχήν να ανακληθεί ελεύθερα λόγω του προσωπικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληρεξουσιότητας και της εντολής κατά τις ΑΚ 218 και 724. Ακόμη όμως και αν η εντολή έχει συμφωνηθεί ως ανέκκλητη, οι διατάξεις των άρθρων 672, 752 και 766 προβλέπουν τη δυνατότητα ανάκλησης της πληρεξουσιότητας, αν συνέτρεξε προς τούτο σπουδαίος λόγος, ακόμη και αν αυτή έχει συμφωνηθεί ανέκκλητη. Συνεπώς, ο καταγγέλλων θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί προς τον εργοδότη του και να ζητήσει την ανάκληση της εντολής που έχει δώσει στον «τελευταίο».

Σε άλλο σημείο η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναφέρει ότι «ότι εάν» μετά την ανάκληση της πληρεξουσιότητας προς τον εργοδότη για παρακράτηση και καταβολή του μισθού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ακολουθήσει καταγγελία ή μονομερής τροποποίηση της σύμβασης δανείου εις βάρος του δανειολήπτη από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η συμπεριφορά αυτή και ιδίως ο Γενικός Όρος Συναλλαγής της δανειακής σύμβασης, στον οποίο βασίστηκε η καταγγελία, θα ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υπό το πρίσμα των διατάξεων του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και ιδίως του άρθρου 2». Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όχι μόνον είναι παράνομη, αλλά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα -εκτός από τα βιοποριστικά- η παρακράτηση μισθών δανειοληπτών – δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να κάνουν και χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να μπουν σε ρύθμιση, αφού με την παρακράτηση το δάνειο φαίνεται ενήμερο. Έτσι, όμως, δεν τους μένουν χρήματα για να ζήσουν…

Radio 1 daniolipton 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.