Την παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχώνευσης με την Eurobank ενέκρινε σήμερα η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AlphaBank.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος της AlphaBank κ. Γ. Κωστόπουλος τόνισε πως μόνο από το PSI το ενιαίο σχήμα θα υφίστατο επιπρόσθετες ζημιές άνω των 9 δισ. ευρώ προ φόρων σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς βάσει των οποίων το πλαίσιο συμφωνίας είχε διαμορφωθεί.

«Η ακύρωση της συγχώνευσης δεν είναι θέμα σχέσης ανταλλαγής. Το νέο σχήμα θα έπρεπε να αντλήσει 9 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια είναι πολλά και δεν θα μπορούσαμε να τα αντλήσουμε. Δεν θα μπορούσα ως πρόεδρος του ενιαίου σχήματος να σας προτείνω κάτι τέτοιο υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες», ανάφερε ο κ. Κωστόπουλος.

Ο ίδιος προσέθεσε πως η δημιουργία της νέας τράπεζας θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τον εξορθολογισμό του τραπεζικού συστήματος, ωστόσο δυστυχώς η προσπάθεια για τη δημιουργία της θα πρέπει να ακυρωθεί, καθώς οι υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες θα οδηγούσαν στην άμεση κρατικοποίηση του ενιαίου σχήματος.

Στην Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AlphaBank την Eurobank εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής Τομέα Στρατηγικής κ. Δ. Πολίτης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αντίθεση της Eurobank για την ακύρωση της συγχώνευσης, λέγοντας ότι η εγκατάλειψη του εγχειρήματος είναι ασύμβατη με την προσπάθεια διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών.

Defencenet