Στο 96,7% οι πιθανότητες χρεοκοπίας της Ελλάδας!

Συνεπώς το PSI δεν επέδρασε σημαντικά στην επίλυση της κρίσης χρέους…

Στην πρώτη θέση παγκοσμίως με τις μεγαλύτερες πιθανότητες χρεοκοπίας βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον οργανισμό CMA η πιθανότητα χρεοκοπίας ανήλθε στο 96,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Τονίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους η Ελλάδα ήταν εκτός της πρώτης δεκάδας δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο ολοκληρωνόταν το PSI.

Ο CMA σημειώνει πως αυτό αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων δεν επέδρασε σημαντικά στην επίλυση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα.

Αντίθετα, στις χώρες με το μικρότερο ποσοστό να χρεοκοπήσουν μέσα στην επόμενη πενταετία πρώτη είναι η Νορβηγία με ποσοστό 2,8%, και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 4,3% και η Ελβετία με 4,6%.

Skai