Ντόμινο συγχωνεύσεων έρχεται στον τραπεζικό κλάδο

Της Ελένης Κομινη

Σε ένα ιδιότυπο ντόμινο φαίνεται πως εξελίσσεται η δυναμική των συγχωνεύσεων και συνενώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς εισέρχεται σε νέα και πιο δυναμική περίοδο ανακατατάξεων.

Τις αμέσως επόμενες μέρες πρόκειται, σύμφωνα με πηγές, να κλείσει το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας και τη σκυτάλη θα πάρουν η Emporiki και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που θα πρέπει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό του 2011 στις 31 Αυγούστου και στο οποίο πρόσφατα διενήργησε έλεγχο η Deloitte.

Σε μεταγενέστερο επίπεδο, θα αντιμετωπιστούν οι ελληνικές τράπεζες που δεν μπορούν να επανακεφαλαιοποιηθούν αυτόνομα, αλλά και η «καλή» τράπεζα Proton η οποία έχει επανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ. Το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος γνωρίζουν ακριβώς τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες τράπεζες στην εγχώρια αγορά και σύμφωνα με πηγές θα λειτουργήσουν προληπτικά, όπως και στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Attica Bank, πρόθεση της οποίας είναι να παραμείνει αυτόνομη με τη διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμου ομολογιακού ύψους 400 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ κατά 51%. Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για την τρόικα, σύμφωνα με πηγές, οι τρόικα αντιτίθεται επί της αρχής στις άμεσες κρατικές συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα όπως συμβαίνει και με την Attica στην οποία συμμετέχει κατά 39%.

Γι’ αυτό, εξετάζεται η περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου με τις μικρομεσαίες τράπεζες να αναδεικνύονται πρωταγωνίστριες, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν περαιτέρω τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα που θα δημιουργηθούν και να προαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Παράλληλα, αντίστοιχοι σχεδιασμοί γίνονται από τις ελληνικές θυγατρικές ξένων τραπεζών, όπως είναι της Geniki Bank από τη μητρική της, τη Societe Generale, την αμερικανική Citibank, τη βρετανική HSBC και την πορτογαλική μητρική της Millennium Bank.

Θυγατρικές

Όσον αφορά τις ελληνικές θυγατρικές των ξένων τραπεζών, πηγές αναφέρουν ότι αναζητούν αγοραστή, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται για ορισμένες από αυτές σχέδιο που αφορά την εξαγορά τους από τον ίδιο αγοραστή. Στο ίδιο σχέδιο, αλλά σε μεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα, μελετάται η συγχώνευσή τους, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας τράπεζας «μπουτίκ» η οποία θα επανακεφαλαιοποιηθεί από τους νέους αγοραστές.

Το μόνο βέβαιο όσον αφορά τις ξένες τράπεζες είναι ότι ψάχνουν για διέξοδο από την ελληνική αγορά, προκειμένου να αποφύγουν τις στρατηγικές άμυνας που εφαρμόζουν οι μητρικές τους σε μία υφεσιακή οικονομία και αφετέρου να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια και κεφάλαια ρευστότητας.

Imerisia