«Ιστορική πρόκληση η συγχώνευση Εθνικής-Eurobank»

Στην υποβολή της δεσμευτικής προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την Εθνική Τράπεζα για απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Eurobank αναφέρθηκε…ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς σε μήνυμα προς του εργαζομένους του ιδρύματος.

Ο κ. Τουρκολιάς αναφέρει στο εν λόγω μήνυμα πως από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του είχε επικοινωνήσει στους εργαζομένους στην Εθνική τους άξονες της στρατηγικής της νέας Διοίκησης, η οποία επικεντρώνεται στην επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, στην ενίσχυση της ρευστότητας, στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και στη συγκράτηση των επισφαλειών.

Όπως σημειώνει η υποβολή δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας Eurobank αποτελεί το σημαντικότερο βήμα, μέχρι σήμερα, προκειμένου να υλοποιήσουμε με επιτυχία την παραπάνω στρατηγική. Παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στη θωράκιση του Ομίλου, στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, καθώς και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Τουρκολιάς επισημαίνει πως η εξαγορά θα αποτελέσει ορόσημο για τους δύο οργανισμούς, αφού η ολοκλήρωσή της θα δημιουργήσει έναν ενιαίο Όμιλο ο οποίος θα έχει συνολικό ενεργητικό ύψους 180 δισ. ευρώ περίπου, καθιστώντας τον ηγέτη στην εγχώρια τραπεζική αγορά και έναν από τους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ευρώπης, ένα ισχυρό δίκτυο 925 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και 1.700 καταστημάτων στις βασικές περιφερειακές αγορές της ΝΑ Ευρώπης, το οποίο θα εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 18 εκατομμύρια πελάτες και σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των δύο τραπεζών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της χρηματοδότησης εργασιών, άντλησης καταθέσεων, αποτελεσματικότερης χρήσης κεφαλαίων και αξιοποίησης των λειτουργικών συνεργειών.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις των Διοικήσεων και η υψηλή ποιότητα του προσωπικού των δύο τραπεζών, μου δίνουν σιγουριά και αισιοδοξία για την επιτυχή ολοκλήρωση του τόσο απαιτητικού εγχειρήματος», υπογραμμίζεται στο μήνυμα.

Επίσης αναφέρεται πω η πλήρωση των θέσεων του νέου οργανισμού θα γίνει από στελέχη και των δύο τραπεζών, με απόλυτα διαφανή διαδικασία και θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων των υπαλλήλων.

«Προσδοκώ να καλωσορίσουμε σύντομα τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Eurobank στη μεγάλη οικογένεια της Εθνικής. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα των στελεχών, που έφεραν επιτυχώς σε πέρας το έργο που τους είχε ανατεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο

κ. Τουρκολιάς.

Tromaktiko