27 Σεπτεμβρίου 2022

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τράπεζες: Δρακόντειες προβλέψεις στο MoU

1 min read

Νέες δρακόντειες προβλέψεις, για τις διοικήσεις και τους μετόχους των τραπεζών, περιέχει το τελικό Memorandum of Understanding μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαικής Ένωσης.

Μετά την επιβολή επιτρόπων στις τράπεζες , που προέβλεπε το προσχέδιο του Μνημονίου, όπως πρώτο αποκάλυψε το Euro2day, το τελικό MoU προβλέπει ότι οι διοικήσεις, αλλά και οι μέτοχοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα τεθούν υπό τη δοκιμασία τυχόν ευρημάτων των due diligence.

Ειδικότερα, το MoU αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των οικονομικών και νομικών ελέγχων (due diligence) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που ζήτησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα κοινοποιηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στον βαθμό που υπάρχουν ευρήματα που μπορεί να ενδιαφέρουν την εποπτική αρχή.

Η τελευταία θα πρέπει να εξετάσει τα ευρήματα και να προχωρήσει, αν απαιτείται, στις κατάλληλες ενέργειες. Με βάση το MοU η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, με βάση τα ευρήματα των due diligence, να ζητήσει ακόμη και την απομάκρυνση μελών του διοικητικού συμβουλίου των τραπεζών ή διευθυντικών στελεχών ή να μπλοκάρει τη δυνατότητα ιδιωτών μετόχων τους να συμμετάσχουν στην διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Όπως έχει γράψει η στήλη Χαμαιλέων τα due diligence έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί στο ΤΧΣ ήδη από το πρώτο μισό του Νοεμβρίου, καθώς αποτελούσαν προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης. Τα due diligence επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το MoU στην αναθεώρηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει δάνεια σε συνδεδεμένα μέλη, την ποιότητα των ενεργητικών και την συγκέντρωση ρίσκου.

Κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία των τραπεζικών διοικήσεων Επιπρόσθετα, εντός του α’ τριμήνου του 2013 οι τράπεζες θα υποβάλλουν στην Τ.τ.Ε. σχέδια για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών λειτουργίας διακυβέρνησης, με σαφή χρονοδιαγράμματα για την πλήρη εφαρμογή των σχεδίων ως το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η κυβέρνηση καλείται να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της διοίκησης των συστημικών τραπεζών, ενώ τo Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα πρέπει ως το τέλος Μαρτίου του 2013 να δημοσιεύσει το πλαίσιο σχέσεων του με την κάθε τράπεζα, που θα ανακεφαλαιοποιήσει. Πλαίσιο που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του management team, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συστημικές τράπεζες διοικούνται με ανταγωνιστικό τρόπο.

Η Τ.τ.Ε. αναλαμβάνει από την πλευρά της την υποχρέωση να επικαιροποιήσει το εποπτικό μοντέλο, προχωρώντας στην αναγκαία αναθεώρηση το δεύτερο τρίμηνο του 2013 με τεχνική υποστήριξη από οίκο που ειδικεύεται σε θέματα τραπεζικής εποπτείας. Δέσμευση της κυβέρνησης για διορθωτικές ρυθμίσεις στο Τ.Χ.Σ.

Με βάση το MoU η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει σε διορθωτικές ρυθμίσεις στους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ώστε να διασφαλισθεί ότι το Δ.Σ. του Ταμείου, περιλαμβανομένων των παρατηρητών της Κομισιόν και της ΕΚΤ, θα ενημερώνεται για όλες τις αποφάσεις των συστημικών τραπεζών που θα έχουν μέτοχο το Ταμείο.

Οι αποφάσεις δε των τραπεζών θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΚΤ και την Κομισιόν εντός μιας ημέρας από την ημερομηνία λήψης. Ως τον Φεβρουάριο του 2013 η ΤτΕ θα δημοσιεύσει έκθεση αξιολόγησης από διεθνή εμπειρογνώμονα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού των τραπεζών και η ανάκαμψή τους.

Τα χρονοδιάγραμμα για τις μη συστημικές τράπεζες

– Ως το τέλος Ιανουαρίου, το αργότερο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάσπαση και πώληση των υγιών στοιχείων του Τ.Τ.

– Ως τον Μάιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πώληση της νέας Proton ή η συγχώνευσή της με μια από τις συστημικές τράπεζες.

– Ως το τέλος Απριλίου θα πρέπει να έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι άλλες μη συστημικές τράπεζες ή να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις με business plan που θα κριθεί αξιόπιστο

– Αν δεν συμβεί κάτι από τα παραπάνω τότε, ως το τέλος Ιουνίου, θα υπάρξει διάσπαση σε good-bad bank των παραπάνω τραπεζών και πώληση των υγιών στοιχείων τους σε ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες ή εναλλακτικά θα υπάρξει σύσταση «bridge bank», που δεν αποτελεί πάντως τη πρώτη λύση.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την εξυγίανση των μη ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών ως τα μέσα Ιουνίου 2013 και θα καθιερώσουν πλαίσιο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τραπεζών που ετέθησαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

του Χρ. Κίτσιου από euro2day

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.