Περίπου το μισό των αναμενόμενων ακαθάριστων ζημιών από επισφάλειες, που αφορούν στην περίοδο έως και το τέλος του 2014, το έχουν ήδη εγγράψει οι ελληνικές τράπεζες στους ισολογισμούς τους, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2011.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα kerdos, συνολικά, δεκαεπτά ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη σχηματίσει από τον περυσινό Δεκέμβριο, συνολικές προβλέψεις για επισφάλειες, ύψους 24,7 δισ. ευρώ, έναντι αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο, συνολικού ύψους 46,8 δισ. ευρώ. 

defencenet