1,1 δισ. ευρώ θα καταβάλλουν ιδιώτες για να μην κρατικοποιηθούν Εθνική και Eurobank

Για να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα η Εθνική χρειάζεται τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ ιδιωτικής συμμετοχής, ενώ 350 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για τη Eurobank.

 

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται το ποσό που θα απαιτηθεί στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κρατικοποίησης της Εθνικής και της Eurobank.

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη (09/04) όπως έχουν ήδη ανακοινώσει οι δύο τράπεζες θα συγκαλέσουν εκτάκτως γενικές συνελεύσεις με αποκλειστικό θέμα την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

-Το σχέδιο που θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας θα προβλέπει την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds – CoCos) και τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του EFSF και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 9,7 δισ. ευρώ. Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Για να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα η Εθνική χρειάζεται τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ ιδιωτικής συμμετοχής.

-Το σχέδιο που θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank θα προβλέπει την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων και τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του EFSF και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 5,8 δισ. ευρώ. Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Για να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα η Eurοbank χρειάζεται τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ ιδιωτικής συμμετοχής.

Οι κερδισμένοι από τις ραγδαίες εξελίξεις είναι οι καταθέτες , καθώς οι καταθέσεις τους είναι εγγυημένες, αλλά στην αντίπερα όχθη οι ιδιώτες μέτοχοι, θα πρέπει να συνεισφέρουν στις προαναγγελθείσες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

spirospero