1 Φεβρουαρίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ξεκρέμαστοι 26.000 δανειολήπτες από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

1 min read

Τη σύγκληση πριν από το καλοκαίρι της γενικής συνέλευσης των ομολογιούχων που έχουν στην κατοχή τους τιτλοποιημένα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επιδιώκει να επιτύχει η διοίκηση του Ταμείου προκειμένου να ρυθμίσει υπέρ των δανειοληπτών τα δάνεια αυτής της κατηγορίας.

 

Πρόκειται για 26.000 δάνεια, συνολικής αξίας 900 εκατ. ευρώ, που έχουν λάβει δημόσιοι υπάλληλοι και τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προωθεί το Ταμείο, καθώς το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έχει τιτλοποιηθεί και βρίσκεται στα χέρια ξένων τραπεζών και επενδυτικών οίκων.

 

Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί κατά τη μεταβίβαση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου το 2006, επιτρέπεται η διευθέτηση ενός περιορισμένου αριθμού δανείων κάθε χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΠ&Δ ο περιορισμός αυτός έχει οδηγήσει σε αδυναμία ικανοποίησης 600 τουλάχιστον αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από ισάριθμους δημοσίους υπαλλήλους.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε τιτλοποιήσεις σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου των δανείων τους είχαν προχωρήσει σχεδόν όλες οι ελληνικές τράπεζες την περίοδο πριν από την κρίση, αλλά οι όροι κάθε σύμβασης ήταν διαφορετικοί, με αποτέλεσμα να μην έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα παρόμοια προβλήματα, που να κάνουν απαγορευτική τη δυνατότητα των ρυθμίσεων.

 

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δανείων του ΤΠ&Δ, αντιπροσωπεύει το 20% περίπου του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταμείου, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, η διοίκηση επιδιώκει μέσω των συμβούλων στους οποίους έχει αναθέσει το θέμα, να έρθει σε επαφή με τους ομολογιούχους, που έχουν στην κατοχή τους τους συγκεκριμένους τίτλους.

 

Στόχος είναι να συγκληθεί γενική συνέλευση, που θα εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον όρο του ανώτατου αριθμού δανείων που μπορούν να διευθετηθούν. Οι ενέργειες που γίνονται αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού σε ένα επιθυμητό όριο, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί κατά το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η διαδικασία απαιτεί να βρεθούν αφενός οι κάτοχοι των ομολόγων και αφετέρου να γίνει η αναγκαία προεργασία που θα εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους με πλειοψηφία, δηλαδή σε ποσοστό 67%, έτσι ώστε η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί να έχει βάσιμες προσδοκίες έγκρισης της σχετικής πρότασης.

 

Να σημειωθεί ότι το ΤΠ&Δ έχει ανακοινώσει προγράμματα αναδιάρθρωσης, που προβλέπουν παράταση της διάρκειας του δανείου έως και 40 χρόνια και μέχρι το 85ο έτος του δανειολήπτη, τη μείωση της δόσης του δανείου στο μισό για πέντε χρόνια και σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, την αναστολή καταβολής δόσεων. Στις ρυθμίσεις έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 30.000 δάνεια στο σύνολο 180.000 δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο.

 

kathimerini

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.