Αποκάλυψη – βόμβα: Προβόπουλος και Σάλλας ήταν τα πραγματικά αφεντικά στην Proton Βank

Καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση και τη λειτουργία της Proton είχαν ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας καθώς και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.

 

Στην κατάθεσή του ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης αποκαλύπτει με τεκμηριωμένα ντοκουμέντα την εμπλοκή των δύο αυτών τραπεζιτών ενώ με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει κάθε δική του ανάμειξη στη διοίκηση της Τραπέζης. Χαρακτηριστικό στην κατεύθυνση αυτή είναι το ακόλουθο απόσπασμα της κατάθεσής του.

 

«Ακριβώς επειδή είμαι τραπεζίτης, επέλεξα κατόπιν υποδείξεως του κ. Προβόπουλου, άτομο με γενική αναγνώριση στον τραπεζικό τομέα, καταξιωμένο τόσο στην πράξη όσο και στον πανεπιστημιακό χώρο, με πλούσια εμπειρία εφόσον είχε χρηματίσει με επιτυχία Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής, πλαισιωμένο από άτομα με επίσης πλούσια και αναγνωρισμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, όπως οι κκ. Αθανάσογλου, Τσοτσορός, Παπασπηλίου, Τσάνη, Σαραμαντής και Κόντης κλπ. Καθώς και όλου του τραπεζικού μηχανισμού που λειτουργούσε και κατά την περίοδο ελέγχου της Proton από τη συστηματική Τράπεζα Πειραιώς.


Ιδιαιτέρως τονίζω στο σημείο αυτό, ότι τα βασικότερα στελέχη της Proton, όπως οι κκ. Αθανάσογλου, Παπασπηλίου, Τσάνη, Τσοτσορός, Σαραμαντής και Κόντης ήταν παλαιά και καταξιωμένα στελέχη της Proton, η οποία με τη σειρά της, ως θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρούσε στενούς δεσμούς με την τελευταία.

Ειδικότερα:

– H Τράπεζα Πειραιώς ενσωμάτωσε πλήρως την Proton στον Ισολογισμό της,
 Η Proton λειτουργούσε ουσιαστικά ως Τράπεζα Πειραιώς,
– Τα στελέχη της εθεωρούντο στην αγορά άνθρωποι της Τράπεζας Πειραιώς,
– Κάθε μεσημέρι όλα τα διαθέσιμα της Proton κατατίθεντο-ακόμη και όταν απέκτησα το 31%-στη Τράπεζα Πειραιώς, ενώ
– 
Όποτε η Proton είχε έλλειμμα δανειζόταν από τη Τράπεζα Πειραιώς (ο κ. Σάλας μπορεί να ερωτηθεί και να επιβεβαιώσει). Τέλος,
– Μετά την αγορά του 31% στη διοίκηση της Proton μετείχαν πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Αττικής.

 

Κατά συνέπεια:

Η ευθύνη μου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εξαντλήτο στα καθήκοντά μου βάσει του θεσμικού μου ρόλου.


Η γενικότερη επιχειρηματική εμπειρία μου, μού επέτρεπε να έχω μόνον μία γενική εποπτεία της Proton και όχι να ασχολούμαι με την εξειδικευμένη τραπεζική δραστηριότητά της, αφού ως προς τις τραπεζικές διαδικασίες και γενικότερα τη λειτουργία της Τράπεζας είχα παντελή άγνοια (όπως άλλωστε όλα τα μη τραπεζικά μέλη του Δ.Σ.).


Άλλωστε μετά την εξαγορά του μεριδίου της Τράπεζας Πειραιώς, υπήρξε πλήρης αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας αλλά και εμπλουτισμός του με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Καθηγητή κ. Τ. Κολλίντζα και πρώην Πρόεδρο της Τράπεζας Αττικής, ο οποίος, ας μη λησμονούμε, είχε τύχει της εγκρίσεως της ΤτΕ.


Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι η ΤτΕ εγνώριζε πολύ καλά τόσο το στελεχιακό δυναμικό της όσο και τις διαδικασίες λειτουργίας της από την μέχρι τότε ελεγκτική εμπειρία της, το δε σύνολο του συστήματος λειτουργίας (στελέχη, πολιτικές και διαδικασίες) ήταν δοκιμασμένο, αφού, μεταξύ άλλων, ο προηγούμενος κύριος μέτοχος ήταν μία εκ των συστημικών τραπεζών
 και συγκεκριμένα η Τράπεζα Πειραιώς.


Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η συμμετοχή μου στη λειτουργία της Τράπεζας ήταν μηδενική (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ) και η γνώση μου και ο θεσμικός μου ρόλος εξαντλείτο στην γενική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της.


Άλλωστε, την ίδια ακριβώς γνώση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας είχε και ο επίσης μετέχων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπος του Δημοσίου, τον οποίο ουδείς διανοήθηκε (και ορθώς!) να διώξει ποινικά.


Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνω ότι τις μετοχές της Proton απέκτησα υπό συνθήκες που μου ενέπνεαν απόλυτη εμπιστοσύνη, αφού:

 

Η Proton ενήκει στον πλέον ελεγχόμενο και αυστηρά εποπτευόμενο κλάδο της οικονoμίας, τις μετοχές αυτές αγόρασα από έγκυρη συστημική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, και για την αγορά της στηρίχτηκα στον τακτικό έλεγχο της Proton (ετήσιο πιστοποιητικό ελέγχου) από την έγκυρη εταιρία Price Waterhouse & Coopers, που ήταν επίσης ελεγκτής της Τράπεζας Πειραιώς.

 

lykavitos